2022 Nobel Ekonomi Ödülü bankalar ve finansal krizlerle alakalı araştırmalara: 2022

Merhaba, 

2022 Nobel Ekonomi Ödülü’nü “bankalar ve finansal krizler mevzusundaki araştırmalarından” dolayı Amerikalı ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı. Geleneksel olmayan para politikalarının kullanılmasına, bilhassa de büyük ölçekli mevcudiyet alımlarının uygulanmasına öncülük eden eski Fed başkanı, şimdi Washington’daki Brookings Enstitüsü’nde. Diamond, Chicago Üniversitesi’nde, Dybvig ise St. Louis, Missouri’deki Washington Üniversitesi’nde.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nde düzenlenen basın toplantısında, Bernanke, Diamond ve Dybvig’in ekonomide ve özellikle finansal krizler sırasında bankaların rolüne ve finansal piyasaların nasıl düzenleneceğine ilişik kavrayışın mühim ölçüde gelişmesini sağlamış olduğu vurgulandı.

Üç ekonomistin çalışmalarının, finansal krizlerin topluluk için keskin sonuçları olan uzun dönemli bunalımlara dönüşme riskini azalttığına işaret edildi.  Diamond ve Dybvig’in, “bankaların niçin var olduğunu; toplumdaki rollerinin, bankaları yaklaşan çöküşleriyle alakalı söylentilere karşı iyi mi savunmasız kıldığını ve topluluğun bu savunmasızlığı iyi mi azalttığını anlatan teorik modeller geliştirdiği” kaydedildi.

Diamond ve Dybvig, bankaların bozgun söylentilerine karşı savunmasızlığını ve hükümetlerin bunu nasıl önleyebileceğini belirleyen araştırmaları ile ön planda. Bernanke’nin çalışmaları Büyük Buhran’ı çözümleme ederken banka iflaslarının bu krizi nasıl uzattığına odaklanmakta.

Komite, “Bernanke’nin çalışmasından ilkin, genel algı, bankacılık krizinin bir nedeni olmaktan ziyade bozulan bir ekonominin bir sonucu olduğu yönündeydi” dedi. Bernanke, banka çöküşlerinin derin ve uzun süreli depresyona dönüşen durgunluk için belirleyici bulunduğunu tespit etti. Bernanke, devlet banka paniklerini önlemek için nihayet ek güçlü önlemler alana kadar ekonominin toparlanmaya başlamadığını gösterdi.”

Bernanke’nin görev süresi süresince, Fed’in bilançosu, merkez bankasının küresel mali krizin vurmuş olduğu Amerika ekonomisinde büyümeyi teşvik etmeye çalıştığı için 1 trilyon doların altından 4 trilyon doların üstüne çıktı.

Ödül komitesinin ulaşabildiği üç kişiden ancak biri olan Diamond, gazetecilere telefonla yapmış olduğu açıklamada, araştırmasının finansal anarşi hakkında ne gösterdiğini ve bundan iyi mi kaçınılacağını açıkladığını söylemiş oldu.

Krizler “insanlar sistemin istikrarına olan inançlarını kaybetmeye başladığında” meydana gelir. “En iyi tavsiye, bankacılık sektöründeki rolünüzün hem sıhhatli hem de sıhhatli kalmak için algılandığından ve para politikasındaki değişikliklere ölçülü ve saydam bir biçimde yanıt verdiğinden güvenilir olmak için hazırlıklı olmaktır.”

Dünyanın herhangi bir yeni krize 2008’dekinden “mutlaka çok daha iyi hazırlıklı olduğunu” da sözlerine ekledi. “O zamandan beri, hem bu krizin son anıları bununla beraber dünyadaki düzenleyici politikaların iyileştirilmesi, sistemi fazlaca daha hazırlıklı hale getirdi,” dedi.

Bloomberg

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın