2023 programına göre TÜFE enflasyonu yüzde 25’e inecek, büyüme dengelenecek, amme masrafları artacak: 2022

Merhaba, 

Liralaşma Stratejisi adımlarının hayata geçirilmesi başta olmak suretiyle uygulanacak faal para ve maliye politikalarının yanı sıra üretim ve bereketlilik artışlarının desteğiyle tüketici fiyatları(TÜFE) artış hızının 2023 yıl sonucunda yüzde 24,9’a indirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığının “2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar”ı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Programa göre, 2023 senesinde, Orta Vadeli Program kapsamında öngörülen iç ve dış talep arasında dengeli görünümün sürdürülmesinin yanı sıra, büyüme potansiyelinin istikrarlı ve sıhhatli bir şekilde artırılarak güçlü, kapsayıcı ve istihdamı destekleyen büyümenin sağlanması amacıyla para, maliye ve gelirler politikalarının tam koordinasyon içinde yürütülmesi hedefleniyor.

Büyümenin kaliteli, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için makroekonomik dengeleri gözeten uygulamalara devam edilecek. Tasarrufların büyümenin finansmanı amacıyla kullanılmasında etkinlik, denge ve rekabetçilik ilkeleri gözetilerek kalifiye büyüme kompozisyonunun sürdürülmesi ve makrofinansal risklerin en aza indirilmesi sağlanacak.

2023 senesinde ekonomik faaliyetler üstünde salgının olumsuz etkilerinin geride bırakılmasıyla, ihracat odaklı büyüme stratejisinin bereketli ve rekabetçi bir halde sürdürülmesi planlanıyor.

Programda, “İç ve dış talebin dengelendiği gelişme kompozisyonunun sürdürülmesiyle istihdamın ve hususi kesim yatırımlarının artması sağlanacaktır. Bu gelişmelerle birlikte, 2023 yılında, sanayi sektörü GSYH’nin üstünde artarak ekonomik büyümeye önemli katkı verecektir. Ayrıca, ekonomik ve sosyal aktivitenin canlılığını sürdürmesiyle turizm sektörünün katkısıyla hizmetler sektörü büyümeye destek olmaya devam edecektir. Bu dönemde ziraat sektörünün ise GSYH büyümesine uzun dönem ortalaması civarında katkı vermesi beklenmektedir.” denildi.

2023 yılında, ekonomik aktivitedeki kuvvetli seyrin devam etmesi ve ima ettiği yüksek gelişme oranları çerçevesinde istihdamın bundan önceki yıla gore 865 bin şahıs artacağı öngörülüyor. İşgücüne katılma oranının da 0,5 puan artarak 2023 yılında yüzde 53,6’ya erişmesi planlanıyor. Yıl genelinde kuvvetli istihdam artışının işgücüne katılım ve nüfus artışı etkilerine baskın gelmesi sonucunda işsizlik oranının yüzde 10,4 düzeyine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Büyüme Beklentisi Yüzde 5

2023 senesinde yüzde 5,0 olması hedeflenen GSYH büyümesinin, öngörülen yurt içi talep artışının yanı sıra sabit kapital yatırımlarının da katkısıyla dengeli bir yapıda gerçekleşmesi öngörülüyor.

2023 senesinde bundan önceki yıla nazaran hususi ve amme kesimi tüketim masraflarında sırayla yüzde 3,9 ile yüzde 3,6 oranlarında reel artış olması planlanıyor. Bu dönemde özel kesim durağan kapital yatırımlarının yüzde 4,5, amme kesimi durağan sermaye yatırımlarının ise yüzde 1,0 oranında gerçek olarak artacağı tahmin ediliyor. Böylece, toplam sabit kapital yatırım harcamalarının reel olarak yüzde 4,2 artması öngörülüyor.

2023 yılı GSYH büyümesine; özel tüketim harcamalarının 2,7 puan, özel kesim durağan sermaye yatırım harcamalarının ise 1,0 puan katkı yapması bekleniyor. Bu dönemde, amme kesimi sabit sermaye yatırım harcamalarının büyümeye katkısının 0,02 puan olması bekleniyor. GSYH büyümesine net mal ve hizmet ihracatının katkısının ise 0,8 puan olacağı tahmin ediliyor.

Programda şu şekilde devam edildi:

Kamu harcanabilir gelirinin GSYH’ye oranının 2023 senesinde 2,1 puan artarak yüzde 9,2 oranında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu dönemde, kamu tasarruflarının ulusal gelire nispet olarak yüzde -0,4 seviyesinde, amme yatırımlarının ise bir önceki yıla göre 0,5 puanlık düşüşle yüzde 3,4 seviyesinde olması beklenmektedir.

2023 yılında özel tasarrufların GSYH’ye oranının bir önceki yıla gore 0,8 puan azalarak yüzde 32,0, özel yatırım harcamalarının ise 2,1 puan azalarak yüzde 30,3 olması beklenmektedir. Bunun cevabında hususi kesim tutum-yatırım farkının GSYH’ye oranının yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. 2023 senesinde toplam yurt içi tasarrufların GSYH’ye oranının bu gelişmeler neticesinde yüzde 31,6, toplam tutum- yatırım farkının GSYH’ye oranının ise yüzde -2,2 olması beklenmektedir. ”

2023’te BOTAŞ ve TEİAŞ yatırımlarının finansmanının bir bölümü dış proje kredilerinden karşılanacak

2023 senesinde Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Türkiye Elektrik İletiş AŞ (TEİAŞ) yatırımlarının finansmanının bir kısmı dış proje kredilerinden karşılanacak.

Buna gore, KİT’lerin ve özelleştirme portföyünde izlenen kuruluşların 2023 senesinde 97,2 milyar TL finansman açığı vermesi programlandı.

Programda “OVP makroekonomik büyüklükleri ile enerji ve gıda fiyatlarının öngörülen ölçüde seyretmesi söz mevzusu hedefe ulaşmada önem arz etmektedir.” denildi.

KİT’lerin 2023 senesinde 163,4 milyar TL ücretinde sabit sermaye yatırımı yapması hedefleniyor.

Toplam KİT yatırımları içerisinde önemli paya sahip olan TPAO Karadeniz’de keşfettiği organik gaz rezervine yönelik Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesine devam edecek olup ilk gazın 2023 yılı içinde kullanıma sunulması hedefleniyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santralinden ilk elektriğin 2023 yılı içinde üretilmesi hedefler arasında yer alıyor.

Foreks

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

Yorum yapın