Artan Enerji Maliyetleri Tedarik Sanayini Çifte Kıskaca Aldı!: 2022

Merhaba, 

Türkiye otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), enerji maliyet artışlarının otomotiv tedarik sanayinde yer alan firmalara olan etkilerini ortaya koyan güncel araştırmasını kamuoyuyla paylaştı. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin üyeleri arasında yaptığı son anket çalışmasına göre enerji darboğazı nedeniyle yurt dışı müşterilerin üretimlerinde düşüş olacağını öngörenlerin oranının %98 şeklinde oldukça yüksek bir düzeyde olması dikkatleri çekiyor. Katılımcıların yarısından fazlası, Eylül 2020’ye göre satılan mamul maliyetleri içinde enerji payının %200 arttığını belirtirlerken, katılımcıların %87’sinin yurt içi OEM’lerin, enerji maliyetlerinden dolayı üretim aşamasında oluşan artışın büyük bir kısmını veya tamamını ödemediğini belirtmesi ayrıca öne çıktı. Konu hakkında değerlendirmede bulunan TAYSAD Başkanı Albert Saydam, “Tüm dünyada hissedilen bir enerji krizinin içindeyiz. Bu kriz, küresel anlamda tüm otomotiv sanayini derinden etkiliyor. Avrupa’da oldukça yakın zaman arasında bu krizin üretimi ve birçok endüstri kolunu durdurma noktasına geleceğine yönelik kaygılar var. Avrupa’da yaşanan ürkü havası şu an Türkiye’de yok fakat elbet endişe yüksek” açıklamasında bulunmuş oldu. Artan enerji maliyetlerinin tedarik sanayinin bilançolarına olumsuz etkisine dikkat çeken Saydam, özellikle Türkiye’deki OEM’ler ile meydana getirilen mevcut sözleşmelerin enflasyonun %15 şeklinde düşük ve stabil olduğu dönemlerden kalan uygulamalar bulunduğunun altını çizerek, “Yüksek enflasyonlu bu zamanda artan enerji maliyetlerinin eklenmesiyle Türk otomotiv tedarik sanayi oldukca ciddi kayıplar yaşıyor. Ana endüstri firmalarıyla meydana getirilen sözleşmelerdeki uygulama ve fiyat güncelleme şekilleri, güncel maliyet yapımız karşısında kifayetsiz kalıyor. Yaptığımız üretimde yurt içi OEM’lerin, enerji maliyetlerinde oluşan artışın büyük bir kısmını veya tamamını ödememesi sektörün şu an en mühim sıkıntılarının başlangıcında geliyor. Tedarik sanayinin ayakta kalabilmesi için burada oldukça süratli bir düzen yapılmasını bekliyoruz” açıklamasında bulunmuş oldu.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), enerji krizinin tedarik zincirinde sebep olduğu sorunlarla ilgili güncel bir araştırma yayınladı. Otomotiv tedarik sanayinde etkinlik gösteren 119 firmanın katıldığı TAYSAD anketinin neticeleri, Türkiye’deki tedarikçilerin 2022 yılıyla birlikte yaşadıkları en büyük sorunun enerji kriziyle artan maliyetler olduğunu ortaya koydu. Küresel anlamda birçok üreticiye de yansıyan enerji krizinin etkilerinin de yer aldığı araştırmaya bakılırsa, iştirakçilerin %62’si, önümüzdeki kış enerji temini sıkıntısı yaşanacağını öngörüyor. Ankete katılanların %98’i enerji darboğazı sebebiyle yurt dışı müşterilerin üretimlerinde düşüş olacağını öngörürken, ankete katılanların %90’ının, yurt dışı OEM’lerde bekledikleri üretim düşüşünün çift haneyi geçeceğini belirtmesi dikkat çekti. Katılımcıların yarısından fazlası, Eylül 2020’ye göre satılan mamul maliyetleri içinde enerji payının %200 arttığını özellikle vurgularken, %87’sinin yurt içi OEM’lerin, enerji maliyetlerinden ötürü üretim aşamasında oluşan artışın büyük bir kısmını ya da tamamını ödemediğini belirtmesi ek olarak öne çıktı. Katılımcıların %74’ünün yurt içi müşterilerinin fiyat güncelleme sıklığında iyileştirme yapmadığını belirtmesi de bir başka mühim unsur olarak dikkat çekti.

TAYSAD Başkanı Saydam, “Tüm dünyayı etkileyen bir enerji krizinin içindeyiz!”

Konu hakkındaki değerlendirmede bulunan TAYSAD Başkanı Albert Saydam, “Tüm dünyada hissedilen bir enerji krizinin içindeyiz. Bu kriz, küresel anlamda tüm otomotiv sanayini derinden etkiliyor. Avrupa’da oldukça yakın zaman içinde bu krizin üretimi durdurma noktasına geleceğine yönelik kaygılar var. Avrupa’da yaşanmış olan panik havası şu an Türkiye’de yok ama normal olarak kaygı yüksek” açıklamasında bulundu.

Yurt içi OEM’ler ile yapılan mevcut sözleşmeler maliyet yapısını karşılamıyor!

Artan enerji maliyetlerinin tedarik sanayinin bilançolarına olumsuz etkisine dikkat çeken Saydam, özellikle Türkiye’deki OEM’ler ile meydana getirilen mevcut sözleşmelerin enflasyonun %15 gibi düşük ve stabil olduğu dönemlerden kalan uygulamalar bulunduğunun altını çizerek, “Yüksek enflasyonlu bu dönemde artan enerji maliyetlerinin eklenmesiyle Türk otomotiv tedarik sanayi oldukça ciddi kayıplar yaşıyor. Ana endüstri firmalarıyla yapılan sözleşmelerdeki tatbik ve fiyat güncelleme şekilleri, maliyet yapımız karşısında yetersiz kalıyor. Yaptığımız üretimde yurt içi OEM’lerin, enerji maliyetlerinde oluşan artışın büyük bir kısmını yahut tamamını ödememesi sektörün şu an en mühim sıkıntılarının başında geliyor. Tedarik sanayinin ayakta kalabilmesi için burada müşterilerimizin oldukca hızlı bir tertip yapmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

TAYSAD üyeleri ödeme vadelerinin uzunluğundan da hastalık duyuyor!

Enerji krizinin artırdığı maliyetleri tedarik sanayi olarak tek başına üstüne almak zorunda kaldıklarının altını çizen Saydam, yaptıkları ankette TAYSAD üyelerinin %90’nın ayrıca yurt içi OEM’lerle aralarında geçerli olan ödeme vadelerinin, günümüz ekonomik şartlarıyla örtüşmediğini düşündüğünü de altını çizdi. Yine aynı anket sonuçlarına göre yurt içi müşterilerinin son 1 yılda ödeme vadelerinde iyileştirme yapmadığını belirtenlerin oranının %84 olduğuna dikkat çeken TAYSAD Başkanı Saydam, “Yurt içi müşterilerle olan sözleşmeler günün gerçeklerini kapsamıyor. Daha evvelinde düşük maliyetli finansal araçlara erişimin olası olduğu dönemdeki ödeme vadelerini şu an kabul etmek olası değil, zira pek fazlaca sebeple maliyetler arttı. Şu an en önemli şey vakit. Çok hızlı hareket etmek gerekiyor. Ana sanayilerimizin sözde iyileştirme beklentileriyle aksiyonlarını geciktirmesi tedarik sanayini ciddi anlamda yaralıyor” dedi.

Ham madde alımlarında peşine dönülmesi ve vadelerin azalması sektör için mesele

Ankete katılan üyelerin %88’nin ham madde alımlarındaki ödeme vadelerinin kısaltıldığını ya da peşine dönüldüğünü belirttiğine da ek olarak vurgu yapan Saydam, “Diğer yandan da tedarik sanayinin tedarikçisi olan büyük ham madde üreticileri tek taraflı olarak enerji maliyetlerini fiyatlarına ilave edip fiyatları devamlı artırırken, öteki taraftan da ham madde alımlarında satın alma koşullarını gittikçe zorlaştırıyorlar. İşte böyle bir noktada ham madde üreticileri ile OEM’ler içinde kalan tedarik endüstri, her geçen gün mali gücünü ve rekabetçiliğini kaybediyor. Bu konum da tedarik endüstri şirketlerinin yeni yatırım yapmasını engelliyor. Bütün bu negatif sonuçlar, bilançolara da yansıyor. Birçok üyemizin 6 ay sonrası bilançolarına baktığımızda ciddi riskler oluştuğunu görüyoruz. Ham madde üreticileri ve ana endüstri firmalarının bilançolarında sürekli iyileşmeler görünürken tam olarak iki arada bir derede kalan tedarik sanayini gelecekte zor günler bekliyor” dedi.

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın