Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde Kavala toplantıları başlıyor: Masada Türkiye’nin üyeliğinin askıya alınması da var: 2022

Merhaba, 

Arupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nin 11 Temmuz’da verdiği ve Osman Kavala’nın mahkeme sonucuna karşın özgür bırakılmaması yüzünden Ankara’nın sorumluluklarını yerine getirmeyip ihlali sürdürdüğü yolundaki kararını, bugün başlayıp üç gün sürecek toplantılarda ele alacak.

AİHM’in Büyük Dairesi, 11 Temmuz’da Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca sorumluluklarını yerine getirmediğine hükmederken, karar 1’e karşı 16 oyla alınmış, sadece Türk yargıç karşı oy kullanmıştı.

Euronews’ün Avrupa Konseyi kaynaklarından aldığı bilgiye bakılırsa, bu toplantıda Türkiye aleyhine bir karar çıkması kati olmakla beraber Ankara aleyhine çıkacak metin konusu hala kesinlik kazanmadı. Bakanlar Komitesi, 13 Temmuz’da ise Türkiye’ye Kavala’nın hemen özgür bırakılması yolunda çağrı yaparken, Bakanlar Komitesi Sekreteryası’ndan AİHM kararını detaylı bir halde inceleyip, Eylül ayındaki celse için kendisine görüş sunmasını talep etmişti.

Delegeler Komitesi ne kararı verecek?

AİHM’in Büyük Dairesi’nin son defa Türkiye aleyhine ihlal kararı vermesinin ardından Ankara aleyhine “mahkeme kararlarına uymadığı” sebebi öne sürülerek “ihlal süreci” başlatan Bakanlar Komitesi’nin üç gün arasında vereceği karar büyük ehemmiyet taşıyor. Büyükelçiler seviyesinde Bakanlar Komitesi adına toplanan Delegeler Komitesi’nin Türkiye’nin üyeliğini askıya alması masadaki seçenekler arasında yer ediniyor.

Adalet Bakanlığı, Avrupa Konseyi Türkiye raportörlerine Kavala’yı ziyaret izni vermedi.

Büyük Daire, 11 Temmuz’da almış olduğu kararda, AİHM’in ilgili dairesinin 10 Aralık 2019 senesinde Türkiye aleyhine verdiği kararda Kavala’nın derhal özgür bırakılmasını istediğini kaydeden Büyük Daire, Türkiye’nin sorumluluklarını yerine getirmediğine karar vermişti.

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

Yorum yapın