BETAM: İşsizlik dört buçuk yılın arkasından nasıl tek hanede?: 2022

Merhaba, 

BETAM‘ın analizine bakılırsa, istihdamda 366 binlik artış ile birlikte işsiz sayısında 100 binlik azalış işgücünü 266 bin artırmış, genel işsizlik payı da Temmuz’dan Ağustos’a 0,4 yüzde puan azalarak yüzde 9,6 seviyesine gerilemiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Temmuz’dan Ağustos’a istihdamda görülen 99 binlik artış ve işsizlikte 46 binlik azalışın sonucu 0,4 yüzde puan azalarak yüzde 12,5’e gerilemiştir. Erkek işsizlik oranı ise istihdamda 267 binlik artış, işsizlikte ise 54 binlik azalışların sonucu 0,3 yüzde puan azalarak yüzde 8,2’ye düşmüştür. Kadın ve erkek işgücü sırayla 54 bin ve 213 binlik artışlar göstermiştir. Bu gelişmeler cevabında işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı 0,1 yüzde puan azalışla farkı yüzde 4,3’e gerilemiştir.

İstihdam ve işgücünde artış

Mevsim etkilerinden arındırılmış aylık verilere nazaran istihdam edilenlerin sayısı Temmuz’dan Ağustos’a 366 bin artarak 31 milyon 14 bin şahıs olarak kaydedilmiş, işsiz sayısı da 100 bin azalarak 3 milyon 312 bine, bunun sonucunda da işgücü 266 bin artarak 34 milyon 326 bine terfi etmiştir (Şekil 1, Tablo 1). İşsiz sayısı 100 bin azalırken işsizlik oranı Temmuz’dan Ağustos’a 0,4 yüzde puan azalarak yüzde 9,6 seviyesine inmiştir. Göstergelere baktığımızda işsizlik oranının son olarak Ocak 2018’de yüzde 10’un altında kaldığını görülmektedir (yüzde 9,8).

 

Alternatif işsizlik oranlarındaki gelişmeler

TÜİK tarafınca açıklanan alternatif işsizlik oranlarının nasıl hesaplandığı Kutu 1’de açıklanmaktadır. Alternatif işsizlik oranları, işgücü arzından yeterince faydalanılamayan çalışan (zamana bağlı eksik istihdam) veya işgücü dışına çıkmış fakat aslında çalışmak isteyen ve çalışmaya hazır kişileri (potansiyel işgücü) de içermektedir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre “Genel işsizlik payı” Temmuz’dan Ağustos’a 0,4 yüzde puan azalarak yüzde 9,6 seviyesine gerilemiştir. İşgücü ve istihdamda yüksek artışların yaşandığı bu ayda potansiyel işgücü de gerilemiş, “İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı” 1,5 yüzde puan azalarak yüzde 16,4’e düşmüştür. “Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı” ise Haziran’dan Temmuz’a yüzde 13,9’dan yüzde 15,0’e yükselmiş, Temmuz’dan Ağustos’a ise 1,7 yüzde puanlık azalışla yüzde 13,3’e gerilemiştir. Son iki alternatif işsizlik oranın bileşiminden oluşan “Atıl işgücü payı” ise Haziran’dan Temmuz’a yüzde 20,5’ten yüzde 22,4’e sıçradıktan sonrasında, Temmuz’dan Ağustos’a 2,6 yüzde puan azalarak yüzde 19,8’e gerilemiştir. (Şekil 2, Tablo 4).

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın