CHP’den manifesto: Sağlık çalışanlarına vaatler; devlet hastaneleri yine açılacak: 2022

Merhaba, 

CHP’nin sağlıktan görevli genel başkan yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, partisinin iktidara gelmesi halinde getirilecek reformları duyurdu.

CHP’nin sağlıktaki vaatleri şöyle:

-İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de yer almış olduğu şeklinde sağlık en temel insan haklarından biridir. Biz de sağlık alanını temel olarak ‘sıhhat hakkı’ yaklaşımıyla düzenleyeceğiz. Ülkemizin gereksinimlerine cevap vermek suretiyle hazırladığımız kamucu bir esenlik sistemiyle, herkese, her yerde, her vakit sıhhat hizmeti sunumunu sağlayacağız.

-Koruyucu sağlık hizmetlerini (rahatsızlıkları önleme, sağlığı koruma ve sağlığı geliştirme) güçlendirecek, her yurttaşın birinci basamak sıhhat kurumlarında yılda bir kez ücretsiz periyodik esenlik kontrolünden geçirilmesini sağlayacağız. Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlık çalışanı tarafından yaşadıkları yerlerde muayyen aralıklarla ziyaret edileceği bir izlem programını yürürlüğe koyacağız. Evlilik öncesi sağlık taramalarının tamamını parasız yapacağız.

-Sağlık Bakanlığı’yla meslek birlikleri ve sendikalar arasında sürekli bir yazışma sağlanması amacıyla ‘Türkiye Sağlık Konseyi’ adıyla esenlik meslek birliklerinin ve sendika temsilcilerinin yer aldığı bir kurul oluşturacağız.

-Şehir hastaneleri açılırken kapatılan kent merkezlerindeki devlet hastanelerini yeniden açacağız.

-İlkokul, ortaokul ve liseye başlarken her talebe halk sağlığı merkezlerinde kapsamlı bir sağlık muayenesinden geçirilecek.

-Artan çocuk yoksulluğu ve gıda krizinin öğrencilerdeki fiziksel ve ruhsal etkilerini azaltmak amacıyla, okullarda en az bir öğün sağlıklı beslenme sağlayacağız.

-Silahlı kuvvetlerin gereksinim duyduğu sıhhat hizmetlerini her düzeyde sağlayacak, askeri hastaneleri ve sıhhat tesislerini yine açacağız.

Sağlık çalışanlarına karşı şiddet uygulayan kişileri en sert ve kesin şekilde cezalandıracağız. İhbar hattı ve ruhsal baskı aracı haline gelen SABİM’i kaldıracağız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir öğrenim kurumu olmaktan çıkartacak, özerk bir üniversite biçimine dönüştüreceğiz.

-Sağlık personellerinin hak ettikleri temel ücretleri almalarını sağlayacak, ek göstergeleri 3600’den adım atmak suretiyle kademeli olarak yükselteceğiz.

-Kamuda, sıhhat çalışanlarının aylık gelirlerinin en az yüzde 80’i temel maaşlarından oluşacak, performansa dayalı ek ödeme sistemini kaldıracağız. 

-Sağlık çalışanlarının atamalarını hemen yapacağız.

-Her yurttaşın prim borcuna bağlı olmaksızın Genel Sağlık Sigortası kapsamı içinde yer alabilmesini sağlayacağız.

Şehir hastanelerini kapatacağız. ‘Şehir hastanesi’ olarak adlandırılan, ‘amme hususi ortaklık’ yönteminin ‘yap-kirala-devret’ modeliyle kurulan ve işletilen hastane işletmelerine son verecek, birer rant yatırımı, verimsizlik ve israf projesine dönüşen şehir hastanelerini kamunun üstünde yük olmaktan çıkartacağız.

-Şehir hastanelerindeki amme zararının sorumlulardan geri alınması için hukuki süreçleri çabuk olarak başlatacağız.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü yine açacak; ülkemizde ihtiyaç duyduğumuz bütün aşıları kamusal bir mesuliyet anlayışıyla geçmişte olduğu gibi tekrar ülkemizde üreteceğiz.

CHP’nin liderliğinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet mucizevi topanacak, AKP “nezaketsizliktir” diye katılmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temmuz başlangıcında Meclis’i Konya’da hasta yakını tarafından öldürülen hekim ve müvekkilinin davacı olduğu kişi tarafından öldürülen avukatın ismini taşıyan ‘şiddetle savaşım kanunu’ için olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

CHP Meclis Genel Kurulu’nu mucizevi toplantıya çağırdığı genel görüşme önergesinde, “Sağlıkta şiddetin nihai olarak sona erdirilmesi, buna yönelik çözümün TBMM tarafından ortaya konmasıyla mümkündür” dendi.

Partinin grup başkan vekili Özgür Özel, CHP’li 20 vekilin imzasıyla Meclis’i 1 Ağustos günü esenlik çalışanlarının problemlerini görüşmek üzere mucizevi toplantıya çağırdıklarını deklare etti.

CHP dilekçesini Meclis Genel Sekreterliği’ne sundu. Dilekçede, sağlık çalışanlarına artan saldırılara dikkat çekildi.

Önergede şunlar dendi: “Devletin temel gaye ve görevleri arasında; kişilerin ve toplumun huzur, rahatlık ve mutluluğunu sağlamak, adamın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için lüzumlu şartları hazırlamaya çalışmak sayılmaktadır. Devlet, anılan yükümlülüğü gerek Anayasa’nın 17’nci maddesinde güvencelenen yaşam hakkının bir uzantısı olan Anayasa’nın 56’ncı maddesinde yargı altına alınan sağlık hakkı; gerek Anayasa’nın 49’uncu maddesinde düzenlenen emek verme hakkı bakımından yerine getirmekle mükelleftir. 

Sağlıkta şiddetin kapsamının ve nedenlerinin, ceza hukuku mekanizmalarıyla şiddet fiilinin faili bakımından caydırıcılık sağlanmasının, şiddeti önlemeye yönelik eğitim ve medya politikalarının üretilmesinin ve ilgisinin bulunmuş olduğu diğer hususların uzlaşma ve oydaşma kültürü arasında TBMM’de temsil edilen bütün siyasal partilerimizin alınması içinde değerlendirilmesi son derecede önemlidir. Sağlıkta şiddetin nihai olarak sona erdirilmesi, buna yönelik çözümün TBMM tarafından ortaya konulmasıyla mümkündür.”

CHP ayrıca sağlıkta şiddetin önlenmesi için kanun teklifi verdi. Teklifle sıhhat çalışanlarına işlenen suçların ‘nitelikli’ olarak değerlendirilmesi, ‘sağlık müesseselerinde tabanca taşınmaması’ öngörüldü.

CHP’nin olağanüstü çağrısına TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan yanıt geldi.

Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının sebepleri ve katılımı gereken önlemler konusunda bir genel müzakere açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15’te toplantıya çağırdı.

AKP: “NEZAKETSİZLİKTİR”

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “CHP’nin meclisi mucizevi toplantıya çağrısı nezaketsizliktir. Bu çağrı hiçbir partiyle istişare edilmeden yapılmıştır” dedi.

Diken

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

Yorum yapın