Dijital Türk lirasında testlere 2023’te başlanıyor…: 2022

Merhaba, 

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan edinilen bilgiye göre, gelecek yıl da enflasyon, para politikası ve mali piyasalara yönelik ödemli adımların atılmasına devam edilecek.

Buna bakılırsa, 2023’te, liralaşma stratejisi adımlarının hayata geçirilmesi başta olmak üzere, para ve maliye politikası araçlarının koordineli bir şekilde uygulamaya konularak finansal istikrarı gözetmek ve fiyat istikrarını sağlamak amacı doğrultusunda hareket edilecek.

Bu dönemde, para, maliye ve gelirler politikaları koordineli olarak yürütülecek. Enflasyonu kademeli olarak hedeflenen seviyelere düşürmeyi amaçlayan ihtiyatlı para politikası önlemleri maliye ve gelirler politikaları tarafınca da desteklenecek. Gelirler politikası gelir dağılımı adaletini güçlendirecek ve fiyat istikrarını gözetecek biçimde belirlenecek.

Mal ve hizmet piyasalarında rekabeti temin edecek, geliştirecek ve yeni direkt yatırımlar için daha elverişli bir ortamın tesisine katkı sağlayacak emek harcamalar sürdürülecek.

DALGALI KUR REJİMİ UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Para politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacak.

Dalgalı kur diyeti uygulamasına devam edilecek. Kurlarda sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlenmesi veya aşırı oynaklık durumunda piyasalarda istikrarın sağlanması amacıyla lüzumlu adımlar atılacak.

2023 senesinde politika kararlarının iletişimi kapsamındaki uygulamalara devam edilecek. Kamuoyunun daha geniş kesimlerinin kararları anlayıp yorumlayabilmeleri amacıyla dijital araçların daha etkin kullanımı ve hedef kitlelere kararların açıklanması konusunda çalışmalar yapılacak.

SOĞUK HAVA YATIRIMLARINA DESTEK

Dönemsel fiyat dalgalanmalarının asgariye indirilmesini sağlayacak soğuk depo zincirleri desteklenecek. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında öneri edilen projelerde soğuk hava deposu yatırımlarına yardımcı verilecek.

Tarım ürünlerinde arz ve toplam ürün tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkan veren bir erken ihtar sistemi kurularak, besin ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği “Ürün Gözetim Mekanizması” hayata geçirilecek.

Veri toplama, analiz, seyretme ve karar destek hizmetleri dijital ortamda oluşturularak tarımsal ürünlerin arz güvenliğini sağlamaya yönelik “Arz Güvenliği Takip Sistemi” kurulacak.

Taze meyve sebze piyasasında mevsimselliği ve yüksek fiyat artışlarını dengeleyici bir faktör olarak teknolojik örtü altı üretim ile modern sulama sistemleri desteklenecek.

Mali piyasalara yönelik adımlar kapsamında gerçek sektörün finansman ihtiyacına düşük maliyetle cevap verebilen, farklı nitelikteki finansal araçları emin kurumlar vesilesiyle geniş bir yatırımcı tabanına sunabilen ve İstanbul’un cazip bir küresel finans merkezi olma hedefini destekleyen, kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşturulması temel amaç olarak belirlendi.

Buna nazaran, finansal kuruluşların ana ortaklarını ve bütün iştiraklerini kapsayan mevcut konsolide denetim çerçevesinin etkinliği artırılacak.

MİLLİ PARA CİNSİNDEN İŞLEMLER YAPILACAK

Uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke iş birlikleri tesis edilecek ve emek harcamalar sürdürülecek. Bu kapsamda, ikili anlaşmalar yöntemiyle yerel para cinslerinden tecim imkanları artırılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)-Çin Merkez Bankası arasında yenilenen “Para Takası Anlaşması” kapsamında firmalara Çin yuanı reeskont kredisi kullandırılmasına benzer uygulamalar Türkiye ile finansal ve ticari ilişkileri yoğun olan ülkelere yayılacak.

Bazı ülkelerle karşılıklı olarak finansal piyasalarda enerji ticareti ödemeleri dahil ulusal para cinsel işlemlere başlanması, Türk lirası varlıklara yatırım yapılması, milli kredi kartlarının kabulü ve finansal işlemlerin ulusal para cinsinden gerçekleştirilmesi, bankalar arası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi için hayata geçirilen önlemlerin öteki ticaret ortakları ile de geliştirilmesi için girişimde bulunulacak.

DİJİTAL TÜRK LİRASI

Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının ödemeler için kullanımı testlerine başlanacak.

Dijital Türk lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile inceleme-geliştirme kapsamında entegrasyon emekleri tamamlanacak. Toptan dijital para emek harcamaları kapsamında bankalar ile inceleme, geliştirme ve kontrol emek harcamaları yapılacak.

Uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği elde eden, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek. “Düzenleme Deney Alanı ve Endüstri Deney Alanı” oluşturulacak.

İstanbul Finans Merkezinin faaliyete geçişini takiben “İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü” kurulacak.

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın