EBRD’den Galata Wind’e 45 milyon dolarlık yenilenebilir enerji desteği…: 2022

Merhaba, 

 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), yenilenebilir enerjide kapasiteyi artırmaya yönelik Galata Wind’e 45 milyon ABD Doları yardımcı verdi. Galata Wind, sağlanan bu finansmanla beraber, organize ettiği yatırımları hayata geçirerek senelik ortalama 150.000 MWh daha yenilenebilir elektrik üreterek yılda 80.000 ton CO2 emisyonu tasarrufu sağlayabilecek.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Galata Wind’e, rüzgâr kapasitesini artırmak ve Türkiye’nin temiz enerji geleceğine geçişini hızlandırmak için 45 milyon ABD Doları finansman sağladı. Bu krediyle Galata Wind, hali hazırda etkinlik gösteren rüzgâr santrallerinde yapmayı düşündüğü kapasite artış projelerini finanse ederek, şirketin operasyonel kurulu gücünü daha da artıracak. Galata Wind toplam 269 MW’lık kurulu kuvvetiyle Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir yatırımcılarından biri durumunda. Şirket bünyesinde 3 adet rüzgâr santrali, 2 adet de güneş santrali bulunduruyor ve senelik ortalama 800.000 MWh elektrik üretimi gerçekleştiriyor.

Şu anda Türkiye’deki rüzgâr santrallerinin kurulu gücü ortalama 11 GW seviyesinde bulunuyor. Türkiye’nin 40-50 GW civarında olduğu tahmin edilen mühim rüzgâr potansiyeli, hemen hemen tamamen kullanılmıyor. Bu durumun nedenlerinden biri de uzun vadeli finansmana sınırı olan erişim olması. EBRD Energy Eurasia, MEA Direktörü Aida Sitdikova, Türkiye’de yeşil gündemin hızlandırılması gerekliliğine vurgu yaparak, “Bu tür krediler, hususi sektörün yenilenebilir bir gelecek için çalışmasına imkan sağlamada etken oluyor. Bu projede Galata Wind gibi bir ortakla çalışmaktan mutluyuz ve Türkiye’deki yenilenebilir enerji yatırımcılarını desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

“EBRD kredisi orta ve uzun vadeli yenilenebilir enerji hedeflerimize katkı sağlayacak.”

Galata Wind CEO’su Burak Kuyan da gösterdikleri performansla EBRD benzer biçimde muteber uluslararası finans müesseselerinin itimatını kazandıklarını belirterek, şunları söylemiş oldu:

“Rüzgâr ve güneşten temiz ve yenilenebilir elektrik enerjisi üreten Galata Wind olarak 2021 senesinde %61 büyürken, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde başarı göstermiş bir finansal performans sergiledik. Şirketimiz bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla %188 oranında büyüdü ve 518 milyon TL gelir yakaladı.

Geldiğimiz bu başarıya ulaşmış noktadan daha iyi bir seviyeye ulaşabilmek için Galata Wind’in mevcut 269 MW’lık portföyünü yakın gelecekte 500-550 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun bir kısmını Türkiye’de bir kısmını da yakın coğrafya ve Avrupa’da yapmak istiyoruz.

Uzun vadede 2030 senesinde Galata Wind’i global bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin de imzacısı olarak küresel 10 ilkeyle ilgili taahhütte bulunduk. Sürdürülebilirlik idare yaklaşımını bütün iş süreçlerimize entegre etme ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlama vizyonuyla, yapacağımız yeni yatırımlarla yenilenebilir enerji kapasitemizi artırırken karbon emisyonlarının azalmasına halihazırda yaptığımız senelik 400.000 ton CO2 katkıyı da artıracağız. EBRD’den temin ettiğimiz finansman, orta ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşmak bakımından mühim bir katkı sağlayacak. Giderek güçlenen küresel sürdürülebilirlik perspektifi sayesinde ekonomik büyümede daha çok rol üstlenecek Galata Wind şeklinde temiz enerji şirketlerinin geleceğinin de daha parlak olacağını öngörüyoruz. Galata Wind olarak yenilenebilir enerji alanına yatırım oluşturmaya devam edeceğiz.”

Galata Wind’in düşündüğü kapasite artırımları ile, senelik yaklaşık 150.000 MWh daha elektrik üretilerek ortalama 80.000 ton CO2 ek karbon emisyon azaltımı yapılması olası. Galata Wind’e verilmiş olan bu kredi, EBRD’nin yenilenebilir enerji üretiminde özel sektör katılımını destekleyerek, Türkiye’de temiz enerjiye hızlı geçişi teşvik etme stratejisini destekliyor. Türkiye’nin önde gelen kurumsal yatırımcılarından biri konumunda olan EBRD, 2009’dan bu yana ülkedeki çoğunluğu özel sektöre ait olan 381 projeye 16,8 milyar Euro’dan fazla yatırım yaptı.

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

Yorum yapın