Gelir Vergisinde yeni tertip yürürlükte: 2022

Merhaba, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ‘Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tek işveren sayılarak, ücret gelirleri kümülatif matrah dikkate alınarak tevkif suretiyle vergilendirilecek. Kamu görevlileri ayrıca bildiri vermeyecek. Böylece, genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinde çalışan personelin, yıl arasında bu kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret alması yada bu kapsamdaki öteki bir kuruluş ve kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri ücretler tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilecek.

Düzenlemeyle aynı takvim yılı içinde birden fazla işverenden ücret geliri elde eden özel sektör çalışanlarına da kolaylık sağlandı. Hizmet erbabının aynı takvim yılı içinde işveren değişikliği yapmış olduğu durumlarda, istek etmesi ve işverenin de kabul etmesi halinde, yeni işverenin eski işverendeki gelir vergisi matrahını dikkate alarak kümülatif matrah üstünden tevkifat yapılabilmesine imkân tanındı.

 

 

 

bigpara.Hurriyet.Com.Tr

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

Yorum yapın