IBS: ‘Türkiye enerjide 450 milyon dolar sigorta primi üretiyor’: 2022

Merhaba, 

Dünyada giderek artan enerji ihtiyacına yönelik yatırımların sürdüğünü belirten IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “Sigorta sektörü enerji alanında yoğun bir mesai harcıyor. Ülkemizde yaklaşık 450 milyon dolarlık prim hacmine haiz olan enerji sigortaları mevzusunda, sektör son yıllarda oldukca edinim kazanmış durumda” dedi.

Avrupa yaşam maliyeti, enflasyon ve yükselen enerji fiyatlarıyla savaşım ederken, ülkeler de buna yönelik muhtelif önlemler almayı sürdürüyor. Avrupa’da enerji fiyatlarını sınırlamak, vergileri azaltmak, düşük gelirli kesime destek olmak ve amme binalarındaki ısıyı düşürmek amacıyla muhtelif tedbirler alınıyor. Bunun yanı sıra soğuk kış aylarına girdiğimiz bu dönemde,   doğalgaz fiyatlarının ortalama 10 kat artması ile beraber, birtakım ülkeler ek LNG terminallerini ve ek LNG depolama alanlarını devreye almış durumda. Avrupa’da hemen derhal bütün ülkelerin, enerji krizi ile savaşmak üzere ek bütçeleri uygulamaya koyduklarını belirten IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “Bu ek bütçelerin toplam büyüklüğü 250 milyar euro’yu aşmış durumda. Enerji krizinin sigorta sektörüne yansıması, enerji fiyatlarındaki belirsizlikler de sigorta bedellerinde belirsizlik ve özellikle kâr kaybı hasarlarında tazminat hesabı mevzusunda zorluklar olarak ortaya çıkıyor. Sigorta şirketlerinin halihazırda karbon salınımı yüksek sektörlerdeki iştahsızlığına bu belirsizlik de eklendiğinde reasürans kapasitesinde daralma ve fiyatlarda artış da problemli mevzular olarak öne çıkıyor” dedi.

Enerjide sigortalılık oranı yüzde 50’ler seviyesinde

Türkiye’de yaklaşık 100.000 MW’ın üstündeki toplam kurulu gücün ortalama yarısının yenilenebilir enerjiden geldiğini belirten Murat Çiftçi, “900 milyon dolarlık sigorta potansiyeline sahip ülkemizde sigortalılık payı yüzde 50’ler seviyesinde yer alıyor.  Ülkemizde enerji sektörüne yönelik ortalama 450 milyon dolarlık prim kütlesi laf mevzusu.    Enerji yatırımlarının nerede ise hepsi yenilenebilir enerji alanından geliyor ve senelik yüzde 4’lük bir artış ortalaması bulunuyor” dedi.

Tedarik sıkıntısı ve enflasyon fiyatları etkiliyor

Murat Çiftçi “Yenilenebilir enerji, toplam kurulu gücün nerede ise yüzde 50’tepsi oluşturuyor. Burada yaklaşık yüzde 30 ile en büyük hisse hidroelektrik enerjiden gelirken, güneş enerjisinin yüzde 10’luk payı bulunuyor. Sigorta sektörü enerji sigortaları konusunda son yıllarda fazlaca edinim kazanmış durumda. Küçük ve orta büyüklükteki santraller için paket poliçeler mevcut. Belli büyüklüğün üstünde ve yaygın olarak rastlanmayan türdeki santraller için ise reasürans ihtiyacı doğuyor. Şirketler Türkiye’de santraller karada uygun yerlerde kuruluyor, dünyada deniz üstünde kurulan ve sigortacılık anlamında farklı bir know-how ve hasar tecrübesi icap ediyor. Öte yandan enerji maliyetlerindeki artış, santralin türüne, kullandığı hammaddeye ve meydana getirilen sözleşmelerin içeriğine bakılırsa büyük değişkenlik gösteriyor. Yenilenebilir enerjide maliyetler, etkinlik giderleri ve makine-ekipman ve bakım-tamir fiyatlarında döviz cinsindeki artışlarla sınırı olan. Dünyadaki enflasyonist ortam ve teknolojik parçaların üretimindeki sıkıntılardan dolayı bu giderlerde bariz oranda artış bulunuyor. Ancak asıl artış, doğalgaz yakıtı kullanan elektrik santrallerinde görülüyor” diye konuştu.

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın