İnternete erişen KOBİ’lerde verimlilik artıyor: 2022

Merhaba, 

Çalışanlarının yarıdan fazlası internete erişen KOBİ’lerde bereketlilik 3 kat, bulut kullananlarda yüzde 12 artıyor.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp‘in haberine göre; verimlilik kazanımının Türkiye ekonomisini yüzde 4 büyüteceği tahmin edilirken, KOBİ’lerin dijitalleşebilmesi için 4 politika 5 program gerekiyor. Bunlar ulusal strateji, mevzuat ve altyapı, insan kaynağı, ekosistem ve işbirliğinin geliştirilmesi ile KOBİ dijital dönüşüm kuponu, yüksek hızlı rabıta kuponu, dijital iş idaresi eğitimi ile siber saldırı ve e-ihracat yardımcı programı olarak sıralanıyor.

Vodafone’un, KOBİ’lerin dijitalleşmesinin Türkiye’de bereketlilik ve büyümeye katkısını ortaya koymak suretiyle Politika Analiz Laboratuvarı’na (PAL) hazırlattığı çalışmadan çarpıcı sonuçlar elde edildi. TÜİK’in 126 bin firmayı kapsayan veri setleri çözümleme edildi. Ayrıca 513 KOBİ ile dijitalleşme üstüne anket yapılmış oldu. Bu verilerle hazırlanan Türkiye’de KOBİ’lerin Dijitalleşme Eğilimleri, Performans Etkileri ve Politika Önerileri Raporu’nda en önce firmaların dijitalleşmesi, dijital beceriler, bilgi ve yazışma sektörü, Ar-Ge harcamalarını kapsayan Uluslararası Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi’nde 44 ülke arasında son sırada yer aldığı anımsatıldı.

Onuncu Kalkınma Plan hazırlıklarına da sunulacak olan raporda, dijitalleşmenin verimliliğe katkısına ilişik şu tespitler dikkat çekti:

“İnternet rabıta hızı 30 mbps ve üstü olan KOBİ’ler, olmayanlara kıyasla 1.6 kat daha bereketli. Yüksek hızlı internete erişim KOBİ’lerin verimliliğini yüzde 5.9 düzeyinde arttırmakta. Çalışanlarının yüzde 50’den fazlası internete erişen KOBİ’ler, diğerlerine gore 3 kat daha bereketli ve hizmet sektörü için bu fark 3.6 kata çıkıyor. Çalışanların yüzde 50’den fazlasının web erişimi olması KOBİ’lerin verimliliğini yüzde 30.2 düzeyinde artırıyor. ERP yazılımı kullanan KOBİ’ler, kullanmayanlara kıyasla 2.3 kat daha bereketli. Bilişim uzmanı istihdam eden KOBİ’ler yüzde 18.3’lük verimlilik artışı sağlıyor. Bulut kullanımı KOBİ’lerin verimliliğini yüzde 11.8 artırıyor.”

 

 

 

bigpara.Hurriyet.Com.Tr

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

Yorum yapın