İş Bankası Grubu enerji “iş”inde…: 2022

Merhaba, 

Ana etkinlik kolu olan bankacılık ve finansal hizmetler haricinde cam, sigorta, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve teknoloji gibi farklı sektörlerde iştirakleri vasıtasıyla hizmet veren İş Bankası Grubu, elektrik üretimi başta olmak suretiyle enerji sektörünü de bünyesine alarak  faaliyet alanlarını daha da genişletmeyi hedefliyor.

Grup, başta elektrik üretimi ve ticareti olmak üzere entegre bir enerji portföyü kurmak için İş Bankası’nın %100 hissedarı olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında İş Enerji Yatırımları A.Ş.’yi kurdu.

İş Enerji; başta hidrolik, rüzgar ve güneş benzer biçimde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olacak şekilde elektrik enerjisi üretimi ile ticaretini yapan tesis ve şirketlere iştirak edilmesini amaçlıyor.

Enerji bağımlılığını azaltacak dönüşümün müessir bir aktörü olmayı amaçlıyor

Bugüne kadar elektrik enerjisi sektörüne sağladığı kredi yardımı ile Türkiye’nin yıllık elektrik enerjisi üretimine ciddi oranda katkısı bulunan İş Bankası Grubu, halihazırda kurulu gücü 800 MW’ın üstünde olan yenilenebilir enerji santrallerindeki hissedarlıkları ile de sektörde bununla birlikte yatırımcı rolünü üstüne alıyor.

Dünyada; pandemi ve izleyen süreçte yaşanmış olan gelişmeler ile son dönemde Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan etkiler, ülkelerin enerji verimliliklerini artıracak ve enerji bağımlılıklarını azaltacak yapısal dönüşümleri gerçekleştirmelerinin önemini bir kere daha gösteriyor. İş Enerji de gerçekleştireceği yatırımlar ile laf konusu dönüşüm sürecinin etkili bir aktörü olmayı amaçlıyor.

Grubun sürdürülebilirlik yaklaşımını pekiştirecek

İş Enerji’nin hidrolik, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim icra eden santrallere portföyünde ağırlıklı olarak yer vermeyi hedeflemesi, İş Bankası’nın “sürdürülebilirlik” yaklaşımının bir parçasını meydana getiren “yeşil iktisat” dönüşümüne katkı sağlama anlayışını da pekiştirecek bir adım.

Geçen yıldan bu yana tedariki olası olan etkinlik noktalarının tamamında yenilenebilir enerji kullanmaya başlayan İş Bankası, 2015 yılı daha sonra, elektrik üretim yatırımlarına yönelik yeni proje finansmanlarının tamamını yenilenebilir enerji projelerine ayırdı. Bankanın toplam enerji üretim projeleri portföyünün %75’i yenilenebilir enerjiden oluşuyor.

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

Yorum yapın