Kavcıoğlu: “2004’ten bu yana ilk defa üst üste cari fazla verdik”: 2022

Merhaba, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu senenin üçüncü enflasyon tutanağının tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kavcıoğlu “Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk kere ve üst üste cari fazla vermiştir. Küresel emtia tutarları normalleşme eğilimine girdiğinde, ekonomimiz cari fazla verme kapasitesine ulaşmış olacaktır, bu konum Türkiye ekonomisi için yöne bir devrin başlangıcına, kısa vadeli finansman ihtiyacının asgariye indirilmiş olduğu ihracata dayalı büy

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğu genel ekonomiyi değerlendirdiği 2022 yılının üçüncü enflasyon tutanağının tanıtımında cari fazlaya değindi. Kavcıoğlu, Türkiye’nin 2004’ten bu yana ilk kere üst üste cari fazla verdiğini söyledi. Enflasyon tahminlerini de güncelleyen Merkez Bankası enflasyonun 2022 sene nihayetinde yüzde 60,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamaları şöyleki:

Yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen jeopolitik riskler ile pandemiden kaynaklanan aksamalar küresel tutumsal faaliyeti negatif etkilemektedir. (Küresel piyasalar) Enflasyondaki yükselişin beklenenden uzun sürebileceği düşüncesiyle alınan para politikası kararları finansal piyasalarda belirsizliğe ve ekonomide yavaşlama olasılığını güçlendirmektedir. Enerji fiyatlarındaki yüksek seviyeler ve oynaklık fiyatlar üstünde baskı yapmaya devam etmektedir. Emtia fiyatları bir miktar geriledi, tedarik süreleri kısalmaya başladı. Göstergeler, küresel enflasyondaki yüksek seviyelerin kalıcılığı konusundaki endişeleri güçlendirmektedir.

“Cari fazla iyileşiyor”

Türkiye ekonomisi üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir yapısal dönüşüm sürecindedir. Cari dengemizdeki iyileşme eğilimi devam etmektedir. Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir. Küresel emtia fiyatları normalleşme eğilimine girdiğinde, ekonomimiz cari fazla verme kapasitesine ulaşmış olacaktır, bu konum Türkiye ekonomisi için yöne bir dönemin başlangıcına, kısa vadeli finansman ihtiyacının asgariye indiği ihracata dayalı büyümeye işaret etmektedir. Yatırım harcamaları sıhhatli ve sürdürülebilir olarak sıhhatli bir çerçevede devam etmektedir.

Özellikle endüstri üretimi öncüsü olan makine teçizat yatırımları istikrarlı büyümeye işaret etmektedir. (Makine-Teçhizat) 2022 yılının ilk çeyreği itibarıyla ulusal gelir içerisindeki payı %18 ile tarihsel olarak en yüksek seviyesine ulaşmıştır. İkinci çeyrekte iç istek yataya yakın seyrederken, sanayi üretimi dış talebin de etkisiyle enerjisini korumuştur. Sanayi üretiminde gözlenen artış imalat sanayinin geneline yayıldı. Güçlü ekonomik gelişme kapasite kullanım oranlarına da yansımaktadır.

Göstergeler ilave kapasite işaret etmekte ve yatırım talebini desteklemektedir. Göstergeler ilave kapasite işaret etmekte ve yatırım talebini desteklemektedir. Eğilimin yatırım malı üreten ve ihracatçı sektörler başta olmak üzere güçlendiğini gözlüyoruz. Toplam istihdam edilen kişi sayısı tarihsel yüksek seviyelere ulaşmıştır.

“İstihdam açığı yüksek seviyelerde”

İstihdam açığı halen yüksek seviyelerde seyrediyor. İstihdamdaki artış emsal ülkelere oranla devasa yükseklikte seviyededir. İhracat artışında salgın sonrası küresel ticaretin yeniden şekillenmesinde Türkiye’nin sahip olduğu avantajlar, ihracatçılarımızın değişen koşullara ahenk sağlama kapasitesi, finansal sistemimizin ülke ekonomisi için ihracatçımıza sağlamış olduğu müsait koşullar etken oldu. İhracatımızın ürün ve pazar çeşitliliği son dönemde hızlanmak üzere istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 2015-2022 arasında ihracatımızdaki artışın yaklaşık %29’u yeni para girişleri ile gerçekleşmiştir.

Turizm sektörünün ilk 5 aydaki performansı sevinç vericidir. Finansal istikrar açısından ticari kredilerdeki gelişmenin uyumunu yakından takip etmekteyiz. Seyahat gelirlerinde erişilen seviye 2019 yılını geçmiştir.

Yatırımları ve üretim kapasitesini artıracak hedefli kredi kullanması hedefli büyümeye ve cari işlemler dengesine müspet katkı verecektir. 6 ay öncesine nazaran kredi artış miktarı 3,9 katına, 2021 tamamının ise 2,5 katına çıkmıştır. İkinci çeyrekte küresel emtia fiyatlarındaki kuvvetli artışlar, tedarik zincirindeki aksaklıkların niçin olduğu arz kısıtları ve döviz kurları tüketici kurları üstünde baskı oluşturmaya sürmüş, enflasyondaki artışın temel belirleyici olmuştur.

 

Enflasyon Nisan raporunda öngördüğümüz patikanın üstünde kalmıştır. Çekirdek enflasyon göstergeleri ise daha olumlu bir manzara sergilemektedir. Yılın ikinci çeyreğinde ithalat ünite değer endeksi özellikle enerji fiyatlarındaki artışa bağlı terfi etti, enflasyonu yukarı çeken ana etkenlerden biri olmuştur. Küresel enerji piyasalarında Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma nedeniyle daha bariz hale gelen arz ve istek dengesizliklerinin ikinci çeyrekte sürmesi enerji fiyatlarına yansımıştır. Enflasyonda istek koşullarının tesiri sınırlı. İmalat endüstri firmalarının siparişlerine yönelik anket verileri, kartla masraflar göstergeleri ivme yitirilmesine işaret etmektedir.

Talep koşullarının enflasyona katkısı daha da gerileyecek. 2. çeyrekte çıktığı açığı göstergelerinde yavaşlama gözlendi, 2. Yarıda düşüş hızlanacak. Almakta olduğumuz kararlarla en yakın zamanda enflasyonda kalıcı düşüşü hedeflemekteyiz. Gıda ve enerji dışı alanlardaki enflasyonun temel belirleyicileri dışsal faktörler ve döviz kuru. Politika bileşenlerini faal bir biçimde kullanmaktayız. Liralaşma perspektifi ile araçlarımızı faal olarak kullandık ve kullanmaya devam edeceğiz. Son dönemde makroihtiyati politikalarımızı güçlendirdik. Likidite, güvence ve mecbur karşılık araçlarını etkin olarak kullanıyoruz. Parasal aktarımın etkinliği açısından etkinliği hissedilir adım attık.

Teminat düzenlemeleri kapsamında ilk olarak Mayıs ayında para takası ve bankalararası para işlemleri için DİBS sepetinin kapsamını değiştirdik. Ekonominin potansiyeli ile uyumlu bir parasal büyümeyi gözeterek, bütün faizlerin politika faizine yakınsaması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.

İthalat, besin fiyatları, küresel gelişme, maliye politikası şeklinde varsayımlarımızı gözden geçirdik ve güncelledik. Mevcut rapor sürecinin başında oluşan yukarı yönlü tahmin sapması son dönemdeki müspet gelişmelerle telafi edilmiştir. Ham petrol ve emtia fiyatlarının genel seviyesine ilişkin varsayımlarımızı 2022 büyük oranda koruduk.

Enflasyon Tahmini

Küresel enflasyondaki artışa bağlı olarak önümüzdeki dönemde finansal koşulların bundan önceki rapor döneminde öngörülenden daha sıkı olacağını varsaydık. Enflasyonun 2022 sene sonunda %60,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %42,8).  Enflasyonun 2023 yıl sonucunda %19,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %12,9). Enflasyonun 2024 yıl sonunda %8,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %8,3). 2022 sene sonu besin enflasyonu tahmini %71,3 oldu(Önceki %49).

 

 

 

bigpara.Hurriyet.Com.Tr

 

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın