Nebati: “Emekli Promosyonlarının haczi kanundan doğmuş bir gerekliliktir”: 2022

Merhaba, 

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, e-haczi olan emeklilerin promosyonlarına bankaların el koyduğuna yönelik iddiaları, soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Önergeyi yanıtlayan Bakan Nebati, “Promosyonların haczedilmesi, kanundan doğmuş bir gerekliliktir” dedi.

Enflasyonun yüzde 80’i geçerken bankaların, emeklilere verdikleri promosyon rakamını 8 bin liranın üstüne çıkardığını kaydeden Bulut, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tahsili gereken alacakları ile nafaka borçları dışında emekli maaşları haczedilemez” hükmüne karşın hesaba yatan paraya haciz konulduğu yönündeki şikayetlerin de artmaya başladığını, e-haciz kaydı olan emeklilerin promosyonuna bankalar tarafından otomatikman el konulduğunu kaydetti. Bulut, Nebati’nin yanıtlaması istemiyle, “E-haczi olan emeklilerin promosyonlarına bankalar tarafınca el konulduğu iddiaları doğru mudur? Kaç emekli vatandaşın promosyonuna el konulmuştur? Kaç yurttaş iade davası açmıştır? Promosyona el koyan bankalar arasından kamu bankaları var mıdır?” sorularını yöneltti.

CHP’li Bulut’un önergesini yanıtlayan Bakan Nebati, promosyonların haczedilebileceğini söylemiş oldu. Süresinde ödenmeyen amme alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen şekillerde cebren öğrenim edilmekte bulunduğunu, cebri kovuşturma işlemlerine ödeme emri tebliğ edilmek suretiyle başlandığını belirten Bakan Nebati, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda bazı mal hak ve alacaklardan 6183 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu şeklinde hususi kanunlarda yer edinen hükümlere bakılırsa haczi olası ol bulunmayanlar hariç olmak üzere ödeme süresi içinde ödenmeyen amme alacaklarının tahsili amacıyla kamu borçlusunun mal hak ve alacaklarının tahsil dairesince haciz tatbik edilmesi kanundan doğan bir gerekliliktir.”

Promosyonların haczedilmesinin tartışmalı bir mevzu olduğunu kaydeden Bulut, “Bazı hukukçular, maaş eklentisi olduğundan promosyona el konulamayacağını savunurken, bazıları ise maaştan ayrı hasılat olduğu için haczedilebileceğini söylüyor. Bakan Nebati, promosyonların haczine yönelik olarak ‘kanundan doğmuş bir gereklilik’ yanıtını vererek, emekliden değil, bankalardan yana tavır koydu.  Promosyonların, borç batağında yaşamını geçinmek etmeye çalışan, ayın sonunu getiremeyen emeklinin cebine girmeden haczedilmesinin iyice önünü açtı. Bankaların promosyon haczi için önünde herhangi bir mani kalmadı” dedi.

 

 

cumhuriyet.Com.Tr

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın