OSS: Satış, İhracat ve İstihdamda Artış Sağlayan Sektör, Son Çeyreğe de Umutlu Giriyor!: 2022

Merhaba, 

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) 2022 Yılı 3. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne gore; senenin üçüncü çeyreğinde, 2021’in aynı dönemine bakılırsa yurt içi satışlarda ortalama yüzde 11.89’sevinç artış yaşandı. Otomotiv Satış Sonrası Pazarında senenin ilk aylarında başlamış olan yükseliş trendi, böylelikle üçüncü çeyreğe de yansıdı. İlk üç çeyrekte satış, ihracat ve istihdamını artıran sektör, dördüncü çeyrekte de hızını korumaya odaklandı. Olumlu tabloya karşın Otomotiv Satış Sonrası temsilcileri yatırım konusunda temkinli davranmayı hedefliyor. OSS’nin son anketinde üye firmalar, Otomotiv Satış Sonrası Pazarında yaşanan sorunların başında döviz kurlarında yaşanmış olan hareketliliğe dikkat çektiler. OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp söz konusu anket sonuçlarıyla alakalı olarak, “Satış Sonrası Pazarı, Otomotiv Endüstrisi içinde en istikrarlı büyüyen bölüm olmaya devam ediyor. Derneğimizin temelini gerçekleştiren hem üretici hem distribütör üyeler bugün, uzun vadeli planlarına müsait halde yapmış oldukları yatırımların meyvelerini topluyorlar. İç pazar ve ihracatın paralel şekilde büyümesi, kalifiye iş gücünün artmaya devam etmesi, bütün ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonlara yüksek katılım olması, sektörün geleceğine olan inancı gösteriyor, bu da anket sonuçları ve önceki öngörüler ile örtüşen bir konum ortaya çıkartıyor” açıklamasında bulunmuş oldu.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), Otomotiv Satış Sonrası Pazarı özelinde bu yılın üçüncü çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlemiş olduğu bir anket çalışmasıyla değerlendirdi. OSS Derneği’nin 2022 Yılı 3. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne gore; sektörde senenin ilk yarısında yaşanmış olan yükseliş trendi, hız kaybetmesine karşın üçüncü çeyrekte de devam etti. Ankete nazaran; 2022’nin üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe gore yurt içi satışlar yaklaşık yüzde 5.57 artış gösterdi. Yine bu yılın üçüncü çeyreğinde 2021’in üçüncü çeyreğine göre yurt içi satışlarda ortalama yüzde 11.89 artış oldu. Bu dönemde satışlarını yüzde 50’den fazla artıran distribütör üye oranı yüzde 14.04’ü bulurken, müstahsil üyelerde bu nispet yüzde 10.29 seviyesinde gerçekleşti.

Son çeyrekte satışlarda yüzde 6.89 artış bekleniyor!

Ankette, yılın son çeyreğiyle alakalı beklentilere de işaret edildi. Buna göre sektörün dördüncü çeyrekte yurt içi satışlarda ortalama yüzde 6.89 oranında artış beklediği gözlemlendi. Anket ek olarak, geçen senenin aynı dönemine göre satışlarda yüzde 9.02’lik artışa işaret ediyor. İkinci çeyrekte yüzde 70 olan tahsilat süreçlerinde bir değişim olmadığını ifade eden OSS Derneği üyeleri payı da, üçüncü çeyrekte yüzde 65 seviyesine geriledi.

İstihdamda yükseliş!

Ankete katılan üyelerin yüzde 42.6’sı üçüncü çeyrekte istihdamını artırdı. Aynı oranda üye de söz mevzusu dönemde istihdamını korudu. İkinci çeyreğe kıyasla istihdamının azaldığını belirten üye oranı ise yüzde 14.8 seviyesinde kaldı. Çalışmaya gore; senenin üçüncü çeyreğinde istihdamını artırdığını belirten dağıtıcı üyelerin oranı yüzde 46.2 oldu. Bu nispet ikinci çeyrekte yüzde 48.8 idi. İstihdamını artırdığını belirten üretici üyeler ise yüzde 40 oldu. Bu oran ikinci çeyrekte yüzde 43.3’e ulaşmıştı.

En büyük problem kurlardaki hareketlilik!

Sektördeki sorunlar anketin yeniden en dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturdu. İkinci çeyrekte de sorunların başında yer alan “döviz kurlarında yaşanmış olan hareketlilik”, üçüncü çeyrekte ilk sıradaki yerini korudu. Üyelerin yüzde 65.6’sı döviz kurlarındaki hareketliliği sektör için büyük problem olarak nitelendirdi. Ankete katılanların yüzde 50.8’i tedarik problemleri, yüzde 44.3’ü de nakit akışında yaşanmış olan sorunlara işaret etti. Ayrıca katılımcıların yüzde 37.7’si kargo maliyet ve teslimat problemleri, yüzde 32.8’i de gümrükte yaşanmış olan problemleri mühim sorunlar olarak sıraladı.

Üyelerin yüzde 42.6’sı yatırım planlıyor!

Anket ile birlikte sektörün yatırım planları da mercek dibine alındı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde yatırım planlayan üyelerin genel payı 0.8 puan azaldı ve yüzde 42.6 oldu. İkinci çeyrekte üretici üyelerin yüzde 47.8’i yatırım planlarken, yeni ankette bu nispet yaklaşık yüzde 42.3’e geriledi. Yine bundan önceki ankette distribütör üyelerin yüzde 39 olan bu nispet, bu dönemde yüzde 42.9’a yükseldi.

İhracat güvenli adımlarla artıyor!

Üreticilerin yılın üçüncü çeyreğindeki kapasite kullanım payı averajı yüzde 75.77 olarak gerçekleşti. Bu nispet ikinci çeyrekte yüzde 77.83’tü. Üçüncü çeyrekte üyelerin üretimi bir önceki çeyreğe bakılırsa yüzde 3.85, geçen yılın aynı dönemine nazaran de yüzde 9.04 oranında arttı. Ayrıca senenin üçüncü çeyreğinde üyelerin ihracatı, bundan önceki çeyreğe göre yüzde 8.7, 2021’in aynı dönemine bakılırsa de yüzde 10.19’sevinç artış gösterdi.

Sektörün kazanılmış olduğu ivme 2023’te de devam edecek!

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp mevzuyla alakalı olarak, “Satış Sonrası Pazarı, Otomotiv Endüstrisi içinde en istikrarlı büyüyen bölüm olmaya devam ediyor. Derneğimizin temelini oluşturan hem üretici hem dağıtıcı üyeler bugün, uzun vadeli planlarına müsait halde yapmış oldukları yatırımların meyvelerini topluyorlar. İç pazar ve ihracatın paralel biçimde büyümesi, nitelikli iş gücünün artmaya devam etmesi, bütün milli ve uluslararası fuar ve organizasyonlara yüksek katılım olması, sektörün geleceğine olan inancı gösteriyor, bu da anket neticeleri ve önceki öngörüler ile örtüşen bir durum ortaya çıkartıyor” açıklamasında bulundu. Özalp ayrıca, “2022 yılı 3. çeyrek anketinde diğer anketlerimizden farklı olarak mühim bir değişiklik yaptık. Sektörel gelişimi daha gerçek halde monitörize edebilmek için üyelerimizden birçok veriyi döviz cinsinden istek ettik. Gördük ki,  döviz bazındaki bu olumlu değişim, sektörümüzün uzun süreden beri kazanılmış olduğu ivmenin 2022 yılı son çeyreğinde de 2023 yılının tamamında da süreceğinin habercisi olacaktır” dedi. Ziya Özalp, OSS Derneği olarak yakın zamanda tanıtımını yapmayı hedefledikleri yeni projeler ile sektörün gelişimine daha da katkı sağlamayı arzuladıklarını da altını çizdi.

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın