PLASFED YKB Karadeniz: “Enerji Maliyetlerindeki Artış Sanayiciyi Zora Sokuyor”: 2022

Merhaba, 

Enerji maliyetlerinde yaşanan artışların devamlı olarak sanayi tesislerine yansıtılmasını değerlendiren Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz: “Konut tüketimlerinin bu zamlardan ayrı tutulması, girdi maliyeti kaynaklı enflasyon nedeniyle yurttaşlarımızın cebini korumadığı gibi sanayi kuruluşlarımızın küresel piyasada rekabet gücüne de negatif tesir yapmaktadır” dedi.

Ülkemizde yeterli hidrokarbon kaynaklarının bulunmaması ve bu enerji ihtiyacının tamamen ithalat yoluyla giderilmesi sebebiyle enerji fiyatlarının küresel fiyat hareketlerinden doğrudan etkilendiğini dile getiren Ömer Karadeniz, “Plastik benzer biçimde enerji yoğun sektörlerde enerji maliyetlerinin, işçilik maliyetlerini geçtiğini ve sanayicimizin rekabetçiliğini engeller hale geldiğini üzülerek görüyoruz. Son bir senelik süreçte doğalgaz fiyatlarının nerede ise 5 kat artması, bu fiyat artışlarının nihai tüketiciden ziyade sanayiciye yansıtılması, sanayicinin ürettiği ürünün fiyatını arttırmasına ve bu maliyet artışının endirekt olarak nihai tüketiciye yansımasına sebebiyet vermektedir. Enerji maliyetlerinde yaşanmış olan artışın sadece sanayiciye yansıtılmasının nihai tüketiciyi korumadığı gibi, girdi maliyetlerinde yaşanmış olan bu artışlar sanayicimizin rekabet enerjisini azaltmaktadır” dedi.

Ülkemizde sanayi elektriği mesken elektriğinden daha pahalıya tedarik ediliyor

Uzun bir süredir endüstri elektriğinin mesken elektriğinden daha pahalıya tedarik edildiğini ve enflasyon verilerine bakıldığında da görüldüğünü belirten Ömer Karadeniz, “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen hepsinde imalat sanayinin teşvik edilmesi için kullanılan en önemli araçlardan birinin sanayi elektriğini konut elektriğinin altında fiyatlamak olduğunu görüyoruz. Fakat devletimizde bu konum hala tersi bir halde devam ediyor. Özellikle son bir sene içinde üretici fiyat enflasyonu ile tüketici fiyat enflasyonu arasındaki ayrım hızla açılmakta. Öyle ki geldiğimiz noktada müstahsil fiyat enflasyonu %138,1 ile tüketici enflasyonunun 2 katına çıkmış durumda. Tabi bu vaziyet sanayicinin zaten daralmış olan kar marjının hızla erimesine, işletmelerimizin rekabet gücünü yitirmesine ve yatırım imkanlarının ortadan kalkmasına sebep olmaktadır” dedi.

Enerji verimliliği projeleri desteklenmeli

Ülkemizin en önemli problemlerinden birinin de enerjide dışa bağımlı yapısı olduğunu belirten Ömer Karadeniz: “Ülkemiz ekonomisi küresel enerji piyasalarında meydana gelen dalgalanmaları daha derinden hissediyor. Yeni hidrokarbon kaynakları bularak bunları etken hale getirmek fazlaca uzun ve sıkıntılı bir süreç olacağına için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine öncelik verilmeli. Yenilenebilir enerji yatırımlarının ülkemiz açısından büyük potansiyel arz ettiğini düşünüyorum. Özellikle güneş enerjisi panellerinde yaşanmış olan teknolojik gelişmeler sayesinde bu yatırımların geri dönüş süreleri daha hayata geçirilebilir noktalara geldi. Sanayi tesislerimizin çatılarına güneş enerjisi sistemlerinin kurulması ile alakalı teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi bu dönüşümün hızlanmasına katkıda bulunacaktır. Enerji verimliliği konusuna değinirsek; enerji laf konusu olduğunda, arzı arttırmak kadar tüketimi azaltmakta da önemlidir. Sanayi tesislerimizde enerji verimliliği projeleri geliştirilmeli ve makine altyapısı enerji dostu olarak güncellenmelidir. Yine alakalı amme müesseselerinin bu konuda özendirici teşvikler vermesi, ülkemizin enerji ithalatını azaltıcı bir tesir yapmış olacaktır” dedi.

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın