Resmi Gazete’de çıkan genelgeyle katılım finans için yeni yol haritası: 2022

Merhaba, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan genelgede, Türkiye’de finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ve finansal sistemin gerçek sektörü daha çok desteklemesi kapsamında katılım finans sisteminin ruhuna uygun şekilde gelişmesi ve finansal sistem arasında hak etmiş olduğu yere ulaşmasının fazlaca mühim olduğu bildirildi.

Katılım finans sisteminin risk paylaşımı, varlığa dayalılık ve etik değerleri önceleyen yapısıyla ülkenin finansal bağımsızlığına, güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin tesis edilmesine de önemli katkıda bulunma potansiyeline haiz olduğu vurgulanan genelgede, katılım finansın gelişmesine yönelik gerekli altyapının oluşturulması ve kurumsal dönüşümün gerçekleştirmesi amacıyla çeşitli eylemlerin hayata geçirilmesinin gerektiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, “Katılım Finans Strateji Belgesi” tanıtım toplantısında sistemi, sadece dinî hassasiyetler doğrultusunda tasarrufların değerlendirmesine imkân sağlayacak bir yapı olarak değil aynı zamanda Türkiye’nin kalkınması ve finansal bağımsızlığı noktasında mühim rol oynama potansiyeli bulunan itici bir güç olarak gördüklerini söylemişti.

Katılım finans sistemi açısından bu coğrafyanın ve tarihin sunduğu fırsatların değerlendirilmesi icap ettiğini belirten Aşan, “Bu motivasyonla Türkiye’yi İslami finansın lider ülkesi olarak konumlandırmak istiyor ve bu amaçla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün tanıtımını yaptığımız Katılım Finans Strateji Belgesi, bu anlayışın doğrudan bir tezahürüdür. Bu çerçevede Katılım Finans Strateji Belgesi’nin hazırlanmasında İstanbul Finans Merkezi projesinin vizyonu, kuvvetli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye yönelik makroekonomik hedefler ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi uluslararası gelişimleri bilhassa göz önünde bulundurduk. Katılım Finans Strateji Belgesi’ne hazırlık sürecinde, yurt dışında başarı göstermiş uygulamalar ve stratejik adımlar detaylı olarak incelenmekle beraber zatıalinizin her zaman bizi teşvik etmiş olduğu benzer biçimde Türkiye’ye has bir model oluşturmaya çalıştık.” diye açıklamıştı.

Katılım Finans Strateji Belgesi ile katılım finans çatısı altında yer edinen tüm sektör, ürün ve hizmetleri kapsayan ve katılım finansı bir tüm olarak geliştirmeye yönelik stratejik bir çerçeve çizildiğini dile getiren Aşan, “Böylece İstanbul Finans Merkezi projemizin iki temel ayağından bir tanesi olan katılım finansın ruhuna müsait bir biçimde etkinlik göstermesini ve finansal sistem içinde hak ettiği yere ulaşmasını amaçlıyoruz. Katılım Finans Strateji Belgesi’nde bulunan stratejik amaç ve hedefleri yansıtan fiil maddelerinin hayata geçirilmesiyle Türkiye iktisat modelini faal bir biçimde destekleyecek ve dünyada öncü rol oynayacak bir finansal modelin ortaya konulacağına inanmaktayım.” demişti.

Finansal sistem arasında hak etmiş olduğu yere yetişmesi amaçlandı

Genelgede, katılım finansın ilke ve prensiplerine ahenkli şekilde etkinlik göstermesi, muhtelif yapısal sorunlarına uygulanabilir ve realist çözümler üretilmesi ile finansal sistem içinde hak etmiş olduğu yere erişmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülen Katılım Finans Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarının tamamlandığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi: “2022-2025 döneminde katılım finans çatısı altında yer edinen tüm sektörleri kapsayan ve katılım finansı bir bütün olarak geliştirmeye yönelik yol haritasını içeren Katılım Finans Strateji Belgesi, Başkanlığın resmi internet sitesinde (www.Cbfo.Gov.Tr) yayımlanacaktır. Katılım Finans Strateji Belgesi (2022-2025) kapsamındaki tüm kamu müessese ve kurumlarının üstüne düşen vazife ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim.”

Dünya, AA

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın