Resmi gazetede gösterildi! Tüketici hakları yeniden düzenlendi…: 2022

Merhaba, 

Bu kapsamda, dönem tatiline ait düzenlemeler, kanunun yayımıyla birlikte yürürlüğe girdi. Kanundaki hükümlerin büyük bölümü ise bugünden itibaren uygulamaya konulacak.

Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin temerrüde düşmesi halinde, tüketiciler lehine düzen yapıldı.

Tüketicilerin temerrüde düşmesi halinde tüm borcun talep edilebilmesi hususunda sözleşme bedelinin dikkate alınması sağlanarak, ödeme güçlüğüne giren tüketicinin bütün borcunu ödemesinin daha geç istek edilmesi sağlandı.

​​​​​​​Tüketicilerin, tüketici kredisi sözleşmelerinde 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sadece krediden yararlanılan döneme ilişkin faizi ödeyerek kapatabilecekleri kredi borçlarında, bu cayma hakkının kullanılmaması nedeniyle faize ilave olarak ödedikleri ücret ve komisyonların maliyetine katlanmaları önlenecek.

30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırıldı

​​​​​​​Kredi kartı veya kredili mevduat hesabı şeklinde gayri muayyen süreli sözleşmelerde yapılan faiz payı indirimin uygulanabilmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırıldı.

Akdi ürem oranının düşürülmesi durumunda da bu değişikliğin tüketiciye bildirildiği döneme ilişik son ödeme tarihinden itibaren uygulanabilmesine imkan sağlandı.

e-Ticaret alışverişlerinde garanti

Tüketici ve konut kredilerinde bunlarla ilgili olmayan sigortalar ve yan finansal ürün ve hizmetler yasaklandı.

Bankaların sigortasız kredi seçeneğini de tüketiciye sunmak şartıyla kredi bağlantılı sigortayı içeren bir teklifi tüketiciye sunabilmelerine olanak tanındı. Tüketicinin bu iki teklifi de kendi iradesiyle değerlendirmesi ve talep eder sigortalı talep eder sigortasız teklifi tercih edebilmesi sağlandı.

Ön ödemeli olarak tüketicilere satılan konutun azami teslim süresi 48 aya çıkarılırken sözleşmede belirlenen teslim evveliyatına uyulması da mecbur hale getirildi.

Kesintisiz bir sistem kurulacak

Tüketicilerin e-ticaret alışverişlerinde taraf olduğu mesafeli sözleşmelere ait olarak aracı hizmet sağlayıcılar, tüketicilerin bildirim ve taleplerini iletebilecekleri ve takip edebilecekleri kesintisiz bir sistem kuracak.

Yenilenmiş telefona yasal altyapı

Cep telefonu gibi tüketicilerin çoğunlukla değiştirdiği ve ithalatta mühim yer tutan mamüllerin Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri vesilesiyle donanım, yazılım yada fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak, en az bir sene garantili olacak şekilde tüketicilere tekrar satılması sağlanacak.

Yetkili servis istasyonları dışında tüketicilere hizmet sunan hususi servis istasyonlarının yetkili servis istasyonu algısı oluşturacak halde hizmet vermesinin önlenmesi için buralara fiş, tabela ve broşür gibi her türlü tanıtım ve faaliyetlerinde “özel servis” ibaresi kullanma zorunluluğu getirildi.

Garanti süresi tamamlandıktan sonrasında yedek parçanın temin edilememesi, servis istasyonunun bulunmaması gibi gerekçelerle satış sonrası hizmetin verilmemesinin önüne geçilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü boyunca tüketiciler, müstahsil ve ithalatçılardan zararlarının tazminini istek edebilecek.

Tüketicinin hak arama imkanı genişletildi

Tüketici yargıcı heyetlerine başvuru sınırı 15 bin 430 liradan 30 bin liraya çıkarıldı.

Ayrıca, tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yerde karar veren tüketici hakem heyetinin bulunmaması halinde bu tüketicilerin herhangi bir hak kaybına uğramadan o yer kaymakamlıklarına başvuru yapılabilmesine imkan sağlandı.

Tüketicilerin, tüketici mahkemesine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla hakem heyeti kararlarına karşı yapılacak itirazlarda, sonucu veren heyetin bulunduğu yerdeki mahkemenin yanı sıra tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesi de yetkili olacak.

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

Yorum yapın