Seçim ekonomisi-kazanmak için her şey masada: Torba Kanun teklifinde son aşamaya gelindi: 2022

Merhaba, 

Önümüzdeki sene Haziran ayında yapılması öngörülen seçimlerin öncesinde etkileri görülecek birtakım kritik önlemleri içeren poşet kanun teklifi üstünde çalışmalar devam ediyor. TBMM tatilde olmasına karşın uzun süreden beri başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere, alakalı bakanlıkların bürokratları uzun süreden beri torba hazırlıkları için mesailerinin önemli bölümünü Meclis’te geçiriyorlar. Bir yandan 2023 yılı bütçesi hazırlanırken, diğer yandan da poşet teklife yavaş yavaş son şekli veriliyor.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere bakılırsa,

Bütçeye getirmiş olduğu yük mevzusunda ciddi tartışmalar yaşanan kur korumalı mevduatın 6 ay yada 1 sene uzatılmasına ilişkin düzenleme torba teklife girecek.

Kamuya olan borçların yapılandırılmasında ödemesiz dönem seçeneği masaya getirilirken, bunun seçim sonrasına sarkacak biçimde belirlenebileceği anlatım ediliyor.

Çalışanlara nakit olarak ödenen yemek ücretlerinin gelir vergisi ve SGK priminden muaf tutulmasına yönelik bir madde torbaya eklenecek.

Kamuoyundan gelen tepkilere karşın, enflasyon muhasebesinde uygulama tarihinin geri çekilmesine yönelik bir madde olmayacak.

 

DÜNYA’nın aldığı bilgilere gore poşet kanun teklifinde yer alması beklenen bazı tehlikeli sonuç konular şu şekilde:

Borç yapılandırmada ilk taksit seçim sonrasına kalabilir

Son olarak geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve ödemeleri hâlen idame eden yapılandırma düzenlemesi, bu torba teklifin de mühim unsurlarından birisini oluşturacak. Bu teklifte daha öncekilerden değişik olarak ödemesiz dönem seçeneğinin de gündemde olduğu kaydediliyor. Eğer bu seçenek torbaya girer ve ödemesiz devre 6 ay olarak belirlenirse, yapılandırmaya giren borçların ilk taksit ödemesi seçim sonrasına kalacak. Yapılandırmada daha öncekilerden farklı olarak müracaat süresinin de uzun tutulması umut ediliyor. Bu vakit yılbaşına kadar verilebilecek. Ayrıca, daha önceki yapılandırmalarda taksitlerini aksattığı için yapılandırma kaynaklı hakkını kaybedenlere yeni bir hak verilmesi üzerinde emek verme yapılıyor.

Öte taraftan teklifin yapılandırmayla ilgili kısmında, muayyen koşullara bağlı olarak tahsil edilmesi mümkün olmayan 90 milyar lira civarındaki kamu alacağının silinmesine yönelik bir hükmün yer alması planlanıyor.

Daha ilkin getirilen matrah affıyla ilgili, işletmelere yeni bir olanak verilip verilmemesi konusunun da gündemde. Ancak bunun torba teklife girip girmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

KKM’de zaman uzatımı gündemde

Kurda yaşanmış olan artışın hızını kesmek amacıyla uygulanmaya başlanan kur korumalı mevduat sisteminde, yeni bir süre uzatımına ilişkin bir maddenin teklifte yer alması planlanıyor. Süre uzatımı konusunda 30 Haziran ve 31 Aralık 2023 tarihlerinin gündemde olduğu kaydediliyor.

Nakit ödenen yiyecek tutarına vergi muafiyeti

Çalışanların yiyecek ücretini nakit ödeyen işverenlere yönelik bir vergi muafiyeti geliyor. Hâlen yiyecek çekleri vesilesiyle meydana getirilen ödemelerde vergi muafiyeti uygulanırken, nakit yapılan ödemelerden gelir vergisi ve SGK primi kesintisi yapılıyor. Torba teklifte bu ödemeden vergi ve prim kesintisinin kaldırılmasını içeren bir düzenlemenin yer alması planlanıyor. Buna ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün İTO’da düzenlenen toplantıda da kamuoyuna duyurulmuştu.

 

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın