Sesmir/Orhan Ökmen: CDS primlerindeki düşüş küresel faktörlerden kaynaklanıyor: 2022

Merhaba, 

  • Türkiye CDS primlerindeki düşüş, tinsel değişkenlerdeki gelişmelerden değil, tamamen dışsal ve küresel faktörlerden meydana gelmektedir: Aralarında Türkiye de olmak üzere birçok gelişmekte olan ülkelerin 5 senelik kredi risk primlerinde (CDS) anlamlı düşüşler oluştu. Türkiye CD’lerindeki düşüş yaklaşık %20 ler seviyesinde oldu. Düşüşün temel sebepleri; küresel resesyon endişelerinin agresif ürem artışlarını sınırlayacağına olan beklentilerin artması, enerji ve buğday başta olmak üzere birçok emtia fiyatlarında oluşan nispi gerileme ve önemli merkez bankalarının verdiği olumlu sinyallerin risk iştahı üstünde yarattığı pozitif yönde etkisinde bırakır benzer biçimde tamamen küresel faktörlerdeki gelişmelerden kaynaklanmıştır. Ancak Türkiye açısından bir başka küresel niçin de Rusya’dan Türkiye’ye kapital akışının ve ticaretin artacağına yönelik beklentiler ve açılan tahıl koridorunun yaratacağı müspet atmosfer olmuştur.

 

  • Altın tutarları hariç tinsel faktörleri gerçekleştiren makro göstergelerde CDS primini müspet olarak etkileyecek herhangi bir pozitif outlook bulunmamaktadır: Yurtiçi Kredi Hacmi, Dış Ticaret Dengesi, Doğrudan Yatırımlar, İhracatın İthalatı karşılama oranı, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, Net Uluslararası Rezervler, Sanayi Üretim Endeksi, İşsizlik Oranı gibi makro değişkenlerde CDS primini olumlu yönde etkileyecek herhangi bir gelişme potansiyeli beklenmemekte, tam tersi olarak bozulma döneminin devam edeceği öngörülmektedir. Ancak, altın fiyatlarındaki yüksek seviyeler Türkiye’nin CDS primindeki deformasyona uğramış hızını azca da olsa düşürücü yönde bir etki yapmaktadır.

 

  • IMF şeklinde uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin zayıflığı, ülke derecelendirme notlarının spekülatif seviyenin en dibinde yer alması şeklinde faktörler ise Türkiye Risk Priminin yüksek olmasında rol oynayan önemli küresel nedenlerdir.

 

  • İç Hukuk sistemindeki düzeltim ihtiyacının devamlı olarak gündem dışı tutulmasının uluslararası sermaye hareketleri üstünde yarattığı caydırıcı tesir, Türkiye CDS primlerinin bozulmasına yol açan içsel ve dışsal nedenlerin başında gelmektedir. Uluslararası likidite olanaklarından daha çok yararlanma ve küresel yatırımcıların Türkiye’ye yönelik risk iştahlarının artırılması için hukuk sisteminin internasyonal entegrasyon seviyesinin artırılmasına hızlıca başlamak icap eder.

 

  • Türkiye CDC primlerinin, Enflasyon ve kamu iç borç ürem oranları içinde anlamalı bir ilişki yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla yüksek CDS primleri ile yüksek enflasyon yada yüksek amme iç borcu içinde nedensellik bağları aramamak gerekir.

 

 

Orhan ÖKMEN

    Başkan

 

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın