Tarihi hata: İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptal istemini reddetti: 2022

Merhaba, 

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’nden istifa kararını hukuka müsait buldu. Danıştay 10. Daire, 3’e karşı 2 oyla iptal davasını reddetti. Karara karşı oy kullanan Yüksek Mahkeme üyeleri, “TBMM’nin müsait bulma kanunu uyarınca onaylanarak yürürlüğe giren internasyonal sözleşmelerin sadece yürütme organı işlemiyle feshedilmesi olası değildir” vurgusu yaptı.

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilinmesine ait 20 Mart 2021 tarihindeki Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

Danıştay Savcısı, sözleşmeden çekilme kararının hukuka uygun olmadığını ve iptal isteminin kabul edilmesini talep etmişti.

Buna karşın Danıştay 10. Dairesi, 2’ye karşı 3 oyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişik açılan iptal davasını reddetti.

10. Daire üyelerinden Yılmaz AkçilMetin ArıtıLütfiye Gözütok Akbulut davanın reddi yönünde oy kullanırken, İbrahim Topuz ve Ahmet Saraç ise bu karara katılmadı.

KARARA İTİRAZLAR NEDEN ÜYELER NE DEDİ?

Karşı oy veren Danıştay üyelerinin itirazları, kararda şöyleki yer aldı:

“Anayasa’da TBMM’nin uygun bulma kanunu uyarınca onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası sözleşmelerin feshedilme usulüne ait herhangi bir tertip bulunmaması ve Anayasa’da yürütme organına bu mevzuda bir yetki verilmemiş olması nedeniyle TBMM’nin uygun bulma kanunu uyarınca onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası sözleşmelerin ancak yürütme organı işlemiyle feshedilmesi olası değildir.

Bu itibarla; TBMM’nin müsait bulma kanunu uyarınca onaylanarak yürürlüğe giren bir internasyonal sözleşmenin feshi ancak TBMM’nin uygun bulma kanununu yürürlükten kaldırması yada sona erdirmeyi uygun bulduğuna ilişik yeni bir kanun çıkarması hemen sonra alınacak bir Cumhurbaşkanı sonucu ile olası olabilecektir.

Davanın açıldığı tarih itibarıyla; dava konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedilen sözleşmenin onaylanmasına ait 6251 sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırılmamış olması yada dava konusu Cumhurbaşkanı Kararı alınmadan ilkin sözleşmenin sona erdirilmesinin müsait bulunduğuna ilişik yeni bir kanun çıkarılmamış olması sebebiyle dava mevzusu Cumhurbaşkanı Kararında yetkide ve usulde paralellik ilkesi uyarınca hukuka uyarlık bulunmadığı kararına varılmıştır.”

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Mart 2021’de imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çekilmişti.

Bu karar 23 Mart 2021 Pazartesi günü Avrupa Konseyi’ne de bildirilmişti.

Çekilme kararının ardından hanım örgütleri ve barolar başta olmak üzere sivil topluluk kuruluşları ile siyasi partiler kararın iptali için Danıştay’a dava açmıştı. Davalar Danıştay 10. Dairesi’nde görülüyordu.

Birgün

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın