Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) senelik %135 arttı: 2022

Merhaba, 

Tarım-GFE’de (2015=100), 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya bakılırsa %1,64, bundan önceki senenin Aralık ayına gore %86,45, bir önceki yılın aynı ayına gore %135,06 ve on iki aylık averajlara göre %88,48 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bundan önceki aya bakılırsa tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %1,25, tarımsal yatırıma katkı elde eden mal ve hizmet endeksinde %4,81 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre nazaran tarımsal yatırıma katkı elde eden mal ve hizmet endeksinde %90,40, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %142,28 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE’ye göre 7 alt öbek daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişiklik gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırayla, %36,20 ile veteriner masrafları ve %62,97 ile öteki mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %234,48 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %184,77 ile enerji ve yağlar oldu.

Aylık Tarım-GFE’ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırası ile, %1,00 ile tarımsal ilaçlar ve %1,59 ile hayvan yemi oldu. Buna mukabil, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %9,62 ile tohum ve dikim materyali ve %6,47 ile malzemeler oldu. Bir önceki aya gore azalış gösteren tek alt öbek ise %5,01 ile enerji ve yağlar oldu.

 

 

tuik.Gov.Te

 

 

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın