Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 133,4 arttı: 2022

Merhaba, 

Tarım-GFE’de (2015=100), 2022 yılı Temmuz ayında bundan önceki aya göre %1,31, bundan önceki senenin Aralık ayına gore %83,43, bundan önceki yılın aynı ayına göre %133,41 ve on iki aylık averajlara nazaran %79,72 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bundan önceki aya nazaran tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %0,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %6,44 artış gerçekleşti. Bir önceki senenin aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı elde eden mal ve hizmet endeksinde %82,16, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %141,75 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE’ye bakılırsa 7 alt grup daha düşük, 4 alt öbek daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %33,90 ile veteriner harcamaları ve %51,82 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna mukabil, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %234,88 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %201,13 ile enerji ve yağlar oldu.

Aylık Tarım-GFE’ye nazaran 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi
 
Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırayla, %1,22 ile hayvan yemi ve %1,50 ile makine bakım harcamaları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırası ile, %6,57 ile malzemeler ve %6,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bir önceki aya göre azalış yayınlayan alt gruplar ise %4,72 ile enerji ve yağlar ve %0,28 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

 

 

 

tuik.Gov.Tr

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın