TCMB’den kafa karıştıran yeni kısıtlayıcı önlemler: Fatura karşılığı kredi kullanması: 2022

Merhaba, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredilerin fatura karşılığı kullandırılması uygulamasını sene sonuna kadar kademeli olarak genişletirken kredilerin doğru alana yönlendirilmesini ve amacı haricinde kullanımını durdurmayı amaçlayan adımlar açıkladı.

Reuters’a bilgi veren iki bankacı TCMB’nin bankalara, menkul kıymet tesisine ait yeni bir tatbik talimatı ilettiğini belirttiler. Talimatla TCMB, net ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat kredilerine ilişkin tanımlama getirerek kaynakların doğru yere yönlendirilmesini ve amacı dışında kullanması durdurmayı amaçlıyor.

TCMB’nin emirinde ihracat kredileri için “Son üç mali yıldaki yahut son mali yıldaki ihracat toplamının ithalat toplamına oranı minimum yüzde 110 olan firmalara en çok iki yıl vadeli kullandırılan ihracat kredileridir” tanımı yapılmış oldu.

Talimatta döviz kazandırıcı hizmet faaliyetlerinin finansmanı amacıyla kullandırılan kredilere ait tanımlamalar da yer aldı. Buna gore bu krediler Ticaret Bakanlığı’nın alakalı mevzuatında tanımlanan ihracat kredileri (bedeli yurt içi yerleşiklerden öğrenim edilen ihracat sayılan satış ve teslimler hariç) en çok iki sene vadeli kullandırılması şartıyla menkul değer tesisi uygulanması bakımından ihracat kredisi olarak tanımlandı. Kredinin ihracat yada döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü karşılığında kullandırılması ve raporlanması niteliğinde kredi kullanım tarihinden itibaren yirmi dört ay içinde taahhüdün gerçekleştirilmesi esas olacak. Kredi kullandıran banka, ihracat yada döviz kazandırıcı hizmet taahhütlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini kredi bazında kovuşturmak ve raporlamakla mükellef sayılacak.

İlgili uygulama talimatı ile yapılan değişikliklerden öne çıkanlar şu şekilde:

-TCMB esnaf, ziraat, tüketici gibi krediler dışında kalan ve menkul kıymet tesisine tabi olmayan kredilerde kademeli olarak satmaca karşılığı kullanıma geçiyor.

-Yatırım kredileri 1 Ekim, ihracat ve KOBİ’lerin yatırım dışındaki kredileri 29 Ekim‘den itibaren harcama mukabili uygulamasına tabi olacak.

-Dijital kanallar aracılığıyla kullanılan krediler 31 Aralık tarihinden itibaren masraf mukabili uygulamasına tabi olacak.

-Kurumsal kredi kartları aracılığıyla meydana getirilen kuyum masrafları ve nakit çekimleri TCMB’nin KOBİ ve esnaf kredilerine sağladığı muafiyet kapsamı dışına çıkarıldı.

-Kredi kartında kuyum hariç KOBİ/esnaf kredileri ile ihracat, yatırım, tarımsal ve tüketici kredileri 50,000 TL üzerinde olup harcama mukabili kullandırılmazsa menkul kıymet tesisine tabi olacak.

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

Yorum yapın