TEDMEM: Her iki yükseköğretim mezunundan biri işi olmayan: 2022

Merhaba, 

TEDMEM’in hazırladığı rapora göre Türkiye eğitimde sınıfta kaldı. Raporda, 3-5 yaş aralığında tahsile katılan çocuk oranı OECD ülkeleri içinde en düşük düzeyde kaldı. Bir seneden fazla işi olmayan kalanlar ise OECD ortalamalarının tam tersine tahsil düzeyi yükseldikçe artıyor. Rapora gore, yükseköğretim mezunu işsizlerin yaklaşık yarısı 12 aydan uzun süreden beri işsiz.

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM, “Bir Bakışta Eğitim 2022 Türkiye Üzerine Değerlendirme ve Öneriler” raporunu yayınladı.

Raporda; Türkiye’de 25-34 yaş aralığındaki yükseköğretim mezunu genç erişkin payı 2000 yılına kıyasla dört katına çıktığı, sadece bu orana karşın Türkiye’nin hâlâ OECD averajının arkasında olduğu açıklandı. Raporda, şu saptamalara işaret edildi:

Türkiye’de 25-64 yaş aralığındaki her 2 yetişkinden 1’i ortaöğretim mezunu dâhi değildir.

Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 60’ı eğitimde değildir. Bu rakamın ancak yüzde 28’inin istihdamda olduğu göze çarpmaktadır.

Türkiye, 18-24 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranının yüzde 32,2 en yüksek olduğu OECD ülkesidir.

Türkiye hem yükseköğretim mezunlarının bununla beraber ortaöğretim mezunlarının istihdam oranlarının en düşük olduğu OECD ülkesidir.

Türkiye’de işi olmayan nüfus içinde 12 aydan uzun süreden beri işsiz olanların payı OECD ortalamalarının tam tersine tahsil düzeyi yükseldikçe artmaktadır. Yükseköğretim mezunu işsizlerin yaklaşık yarısı 12 aydan uzun süreden beri işsizdir.

Türkiye’nin 3-5 yaş aralığında erken çocukluk eğitimine katılımın en düşük düzeyde gerçekleşen OECD ülkesinin olduğu belirtilen raporda, bunun yanı sıra tüm öğrenim kademelerinde öğrenci başına en düşük masraf yapan OECD ülkeleri arasında olduğu da ifade edildi.

 

 

karar.Com

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın