Ticaret Bakanlığı’ndan otomotiv duyuru sitelerine yeni denetleme: 2022

Merhaba, 

Ticaret Bakanlığı otomotiv satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı için tek bir istisna olduğu açıklandı. Buna göre söz konusu kuralın tek istisnasını, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının bu kişiler tarafından 15 Eylül 2022 evveliyatına kadar pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı oluşturuyor.

Ticaret Bakanlığı‘ndan yapılan açıklamada bu kuralın tek istisnasının ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına 16 Ağustos 2022 tarihinden ilkin tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının bu kişiler tarafından 15 Eylül 2022 geçmişine kadar pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada kayıtlı bir işletmesinin yada yetki belgesinin bulunup bulunmadığına veya esas iştigal mevzusuna bakılmaksızın ticari etkinlik kapsamında araba ve arazi taşıtı satışı yapan bütün reel ve tüzel kişileri kapsayan düzenlemenin uygulanmasını temin etmek suretiyle 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren Ticaret Bakanlığın tarafınca denetimlere ağırlık verileceği ve tespit edilen aykırılıklar ile alakalı idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Ekspertiz zorunluluğu

Ticaret Bakanlığı’nın yeni açıklamasında yetki belgesi olsun yahut olmasın ticari etkinlik kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı icra eden herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün ilkin ekspertiz tutanağı alma ve bu raporu noter satışı esnasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunduğu açıklandı. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından yönetimsel para cezası uygulanacağı da bildirildi.

Ticaret Bakanlığı noterlerin, satış sırasında ekspertiz tutanağındaki kilometre bilgisine satış sözleşmesinde yer verme, satış esnasında notere ekspertiz raporu ibraz edilmemesi durumunda ise alıcı ve satıcının taşıtın kilometre bilgisine ilişik beyanına yer verme yükümlülüğü bulunduğunu belirtti. Maktadır.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği içinde imzalanan protokol kapsamında ülke genelinde meydana gelen bütün ikinci el motorlu kara taşıtı satış verileri Bakanlığa günlük olarak aktarılıyor.

15 Eylül 2022 tarihinden itibaren noterlerde satışı meydana getirilen tüm taşıtların ilk tescil tarihleri de Bakanlık ile paylaşılacak ve ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden satışı yapılan taşıtların tespiti de olası hale gelecek

Denetim geliyor

Ticaret Bakanlığınca yapılan tertip ile ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari etkinlik kapsamında pazarlanması da yasaklandığından, geçiş süreci için son tarih olan 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren ilan siteleri üstünden verilen otomobil ve arazi taşıtı ilanları da takip edilecek ve tespit edilen aykırılıklar cezalandırılacak.

 

 

 

patronlardunyasi.Com

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

Yorum yapın