Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Yolculuğu için yatırımlarına kesintisiz devam ediyor…: 2022

Merhaba, 

Türkiye’nin önder sanayi kuruluşu Tüpraş, 2022 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal neticelerini deklare etti. Yılın üçüncü çeyreğinde, yüzde 98’lik kapasite kullanımıyla 7 milyon ton üretim ve 8,5 milyon ton satış meydana getiren Tüpraş, 2050 hedeflerini içeren Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, Koç Topluluğu’nun elektrik üretim şirketi Entek’in hisselerini de devraldı.

Tüpraş, 2022 yılının üçüncü çeyreğine ilişik finansal sonuçlarını deklare etti. Şirket, bu dönemde %98’lik kapasite kullanımıyla 7,0 milyon ton üretim ve 8,5 milyon ton satış gerçekleştirerek 151 milyar TL ciroya ulaştı.

2050 yılı hedeflerini kapsayan Stratejik Dönüşüm Planı çerçevesindeki yatırımlarını bütün hızıyla sürdüren Tüpraş,  %52’si sürdürülebilirlik hedefine yönelik olmak üzere, dokuz ayda toplam 1.666 milyon TL’lik yatırım harcanması gerçekleştirdi.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde, üretici ülkelerde arz sorunlarının devam etmesi Brent ham petrol fiyatının yükselmesine sebep olurken, resesyon korkuları fiyatın 93,3 $/v seviyelerinde kalmasında etkili oldu.

Yaz sezonunun tesiri ve artan mobiliteyle beraber 2022’nin üçüncü çeyreğinde petrol ürünlerine olan küresel talep arttı. Bu ortamda arzın kısıtlı kalması motorin stoklarını düşürürken, yüksek fiyat ortamını devam ettirdi. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde, enerji üretimine yönelik meydana getirilen yatırımların azalmasının tesirleri ve Avrupa’daki doğalgaz sıkıntısının bir kararı olarak enerji maliyetleri de zamanı yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdü. 2022’nin üçüncü çeyreğinde Tüpraş’ın enerji giderleri geçen senenin aynı dönemine kıyasla 5 katına çıktı.

Tüm bu belirsizlik ve yüksek dalgalanmalara karşın her dönemde ve her şart altında önceliği Türkiye’nin petrol ürünleri talebini karşılamak olan Tüpraş bu zamanda de ülkemizin fuel oil ihtiyacının karşılanmasındaki sorumluluğunu başarıyla yerine getirdi. Küresel volatilitenin arttığı bu dönemde disiplinli ve etkin finansman politikaları Tüpraş’ın kuvvetli bilanço yönetimini desteklemeye devam etti.

Tüpraş sıfır karbon elektrik üretimi alanında atılımlarını sürdürüyor

Diğer taraftan, söz mevzusu dönemde Entek Elektrik’in bölünme kanalıyla devralınması periyodunun işleme taraf şirketlerin olağanüstü genel kurullarında onaylanması ile Tüpraş, sıfır karbonlu elektrik üretim portföyü mevzusundaki ilk önemli adımı tamamladı.

Stratejik Dönüşüm Planı doğrultusunda rafineri sahalarındaki Sıfır Karbon Elektrik alanındaki yatırımlarına da hız veren Tüpraş, Kırıkkale Rafinerisi’nde Haziran 2023’te devreye alınması planlanan 12,6 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali imal sözleşmesini Eylül ayında imzalayarak, ilave 54,4 MW kapasite için başvuru yapmış oldu.

Tüpraş, ülkemizin sıvıyakıt ihtiyacını kesintisiz karşılama görevini yerine getirirken, bugün olduğu benzer biçimde gelecekte de ülkemizin enerji sektöründe liderliği hedefliyor. Şirket, her koşul altında ve her alanda olduğu gibi dönüşüm yolculuğu süresince da tüm faaliyetlerini emniyetli işletme anlayışıyla yerine getirerek kanaatkar insan kaynağı ve küresel rekabet gücüyle bütün paydaşları ve Türkiye için katma değer meydana getirmeye devam edecek.

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

Yorum yapın