Türkiye’de camianın yüzde 56’sı enerjide dışa bağımlılığa çözümü yenilenebilir enerjide görüyor: 2022

Merhaba, 

Toplumun yarısından fazlası Türkiye’nin enerji mevzusundaki en büyük sorununu dışa bağımlılık olarak tanımlıyor, çözümü ise yenilenebilir enerjide görüyor.

Temiz Enerji Haber Portalı ve KONDA Araştırma tarafınca gerçekleştirilen “Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomi” araştırması toplumun yenilenebilir enerjiye bakışına ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına gore;

Toplumun yüzde 55’i Türkiye’nin enerji konusundaki en önemli problemininin dışa bağımlılık bulunduğunu söylerken, topluluğun yüzde 56’sı bunun önüne geçmek için öncelikli olarak güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklara yönelmemiz gerektiğini düşünüyor.

Türkiye’de her 5 kişiden 4’ü Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olmasından ötürü kaygı duyuyor.

Toplumun yüzde 69’u kömür, doğalgaz ve petrol yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilirse elektrik faturalarının düşeceğini düşünüyor.

Toplumun yarısı ise, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanmak için faturasında belli bir miktarda artışa razı.

Temiz Enerji Haber Portalı ve KONDA Araştırma, Türkiye’de camianın yenilenebilir enerji hakkındaki fikirlerini ve enerji bağımlılığı mevzusundaki algısını ölçmek için gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçlarını deklare etti. Türkiye çapında 2510 kişiyle yapılan anket, küresel enerji krizinin gündemde olduğu bir dönemde Türkiye’de 15 yaş üstü nüfusun enerjiye ve elektrik tüketimine bakış açısını, aynı zamanda çözüm önerilerini irdemeleyi amaçladı.

En büyük sıkıntı enerjide dışa bağımlılık, çözüm ise güneş ve rüzgârda

Toplum Türkiye’de enerji konusundaki en büyük problemi yüzde 55 oranla enerjide dışa bağımlılık olarak tanımlarken, eğitim seviyesi ve hane geliri arttıkça bu oran da artış gösteriyor. Enerjinin pahalı olması ise yüzde 30 oranla ikinci büyük sıkıntı olarak öne çıkıyor.

Araştırma bununla beraber topluluğun enerji bağımlılığına ilişik endişesini de ortaya koydu. Enerjide dışa bağımlılık konusunda toplumun yüzde 64’ü “oldukça endişeli” olduğunu belirtirken, “endişeliyim” diyenlerin oranı ise yüzde 15 oldu. Başka bir deyişle, her 5 kişiden 4’ü Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olmasından kaygı duyuyor.

Dışa bağımlılığın önüne geçmek adına hangi kaynaklara yönelmek gerektiği sorusuna gelen cevaplarda da yüzde 71 ile güneş enerjisi ve yüzde 64 ile rüzgâr enerjisi ön plana çıkıyor.

Yüksek elektrik fiyatlarına çözüm de yenilenebilir enerjide görülüyor

Çalışmaya katılanların yüzde 56’sı başta doğalgaz ve petrol olmak üzere ithal yakıtlardaki fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek için güneş ve rüzgâr enerjisine geçmeyi öncelikli çözüm olarak belirtiyor. Aynı zamanda iştirakçilerin yüzde 69’u kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar yerine daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılmaya başlanırsa elektrik fiyatlarının azalacağını düşünüyor.

Çalışmaya nazaran, tahsil seviyesi arttıkça yenilenebilir enerji hakkındaki düşünce sahibi olanların sayısının arttığı görülüyor. Yenilenebilir enerji ile alakalı en az düşünce sahibi olanların ev bayanları olduğu görülürken, en fazlaca düşünce sahibi olanların ise beyaz yaka çalışanlar olduğu ortaya çıkıyor.

Toplumun yarısı güneş ve rüzgârdan sağlanacak elektrik için faturasında artışa razı

Yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı olumlu bakışı gösteren bir öteki keşif ise; toplumun yarısının güneş yada rüzgârdan üretilecek elektriği kullanmak için faturasında belli oranda bir artışa razı olması.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek enerjiyi kullanmak için elektrik faturasında belli miktarda bir artışa razı olacağını söyleyenlerin payı yüzde 51 iken, yaş azaldıkça ve eğitim seviyesi arttıkça bu duruma razı olacağını söyleyenlerin payı da artıyor. Ankete nazaran, faturasında yüzde 2’lik bir artışa razı olanların payı yüzde 25 iken, toplumun yüzde 14’ü faturasında yüzde 10’sevinç bir artışa, topluluğun yüzde 11’i ise faturasında yüzde 20’lik bir artışa razı.

Temiz Enerji Vakfı Başkanı Metin Atamer şöyle dedi:

“Çalışma, enerji konusunda Türkiye’nin problemleri ve bu problemlere deva olabilecek çözümler ile alakalı topluluk genelinde bir mutabakat bulunduğunu gösterdi. Toplumda her 5 kişiden 4’ü enerjide bağımlılığı oldukca dert ederken, her 5 kişiden 3’ü ise bağımsızlığa giden yolu güneş ve rüzgârda görüyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemelerinin ayak sesleri gittikçe yaklaşırken, Paris Anlaşması’nı onaylayarak 2053 net-sıfır hedefi koymuş bir ülkenin kömür, doğalgaz gibi yakıtlar yerine yenilenebilir enerji için atacağı her adımın topluluk tarafından tam yardımcı göreceğini söylemek yanlış olmayacaktır.”

KONDA Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır ise bulguları şu şekilde yorumladı:

“Pandeminin peşinden gerek ekonomik, gerek siyasal belirsizlikler bilhassa gençler olmak suretiyle bireylerin gelecek algılarını ve beklentilerini sıkıştırıyor. Dünya müthiş karmaşa ve belgisiz bir enerji krizi yaşıyor. Ülkemiz de bu krizden en çok etkilenen ülkelerden birisi. Son yıllarda sıklığını artırdığımız iklim, çevre ve enerji temalı araştırmalara nazaran iklim değişikliği ve enerji krizi günden güne bireylerin gündemlerinde ön sıralara yükseliyor. Güncel enerji tartışmalarının yanında topluluğun enerji kullanımına perspektif ve tutumlarını birlikte okumayı sağlayan bu araştırmanın bizlere söylediği; enerjide dışa bağımlılık konusunda topluluğun çok büyük kesiminin endişeli olduğu. Enerji güvenliği, enerjiye ulaşılabilirlik ve enerji maliyetleri bakımından yüzünü yenilenebilir enerjiye dönen bir kitle oluşmuş durumda. Bu kitle yaşamında pozitif etki yaratacağına inandığı değişimleri de hayata geçirme arzusunda. Bu niyetin amme politikalarında mukabil bulması için araştırmanın sağlamış olduğu bulguların hepimiz tarafınca okunması, anlaşılması ve toplumun gereksinim ve taleplerine bakılırsa hareket edilmesini önemli görüyoruz.”

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın