Vergi geliri tahsilat/gerçekleşme payı yüzde 90,9’a çıktı: 2022

Merhaba, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerine ilişkin tahsilat/gerçekleşme oranlarının düştüğüne yönelik çıkan haberlerle alakalı izahat yapmış oldu.

Hazine’den meydana getirilen açıklamada, vergi gelirlerinin cari yıl tahsilat/gerçekleşme oranının 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde %87,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde %90,9’a yükseldiği ve 3,3 puan arttığı açıklandı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Son zamanlarda bazı basın ve yayın organlarında vergi gelirlerine ilişkin tahsilat/gerçekleşme oranlarının düştüğüne ve vergi gelirlerinin bütçedeki payının azaldığına ilişkin haberler yapılmaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından konu hakkındaki aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Mevcut mevzuat gereğince, genel bütçe vergi gelirlerine ilişik gerçekleşme ve tahsilat tutarları; geçmiş yıllardan gelen tahakkukları ve tekrar geçmiş yıllara ilişik tahsilatları da içerecek şekilde kümülatif olarak açıklanmaktadır.

Bu şekilde geçmişten gelen alacaklar her sene gerçekleşme tutarlarına eklenmekte ve öğrenim edilen tutarlar ile mukayese edildiğinde oranlar düşük gözükmektedir.

Oysa her yılı geçmişten bağımsız değerlendirip, o yılda gerçekleşme eden alacakları tekrar o yılda öğrenim edilen alacaklara oranladığımızda reel tahsilat performansına ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Aşağıdaki tabloda her ay kamuoyu ile paylaşılan bütçe sonuçlarında yer edinen Vergi Gelirleri Tahakkuk ve Tahsilat Oranları ile alakalı yılda tahakkuk eden ve tekrar ilgili yılda tahsil edilen vergi gelirlerine ilişik Cari Yıl Tahakkuk ve Tahsilat oranları yer verilmiştir.

Söz mevzusu tablo incelendiğinde; son yıllarda vergi gelirlerinin cari sene tahsilat/gerçekleşme oranlarının %90’lar civarında gerçekleştiği, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde cari yıl tahsilat/gerçekleşme oranı %87,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde bu oranın %90,9’a yükseldiği ve 3,3 puan artış olduğu görülmektedir.

Görüleceği üzere, vergi gelirleri tahsilat/tahakkuk oranlarına ilişik reel tahsilat performansı yıllar itibarıyla istikrarlı ve yüksek bir seyir izlemekte olup, 2022 yılının ilk 6 ayında ise bundan önceki senenin aynı dönemine bakılırsa mühim bir artış gerçekleştiği görülmektedir.

Diğer yandan, amme giderlerinin en sağlıklı ve sürdürülebilir deposu olan vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payında da herhangi bir azalma bulunmamaktadır.

Nitekim, 2019 senesinde vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki oranı %77 iken bu oranlar 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla %81 ve yüzde 83,1 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Revize Bütçede de bu oranın %85,6 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. ”

 

 

 

foreks.Com

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın